Dokument & lagar (799 träffar)

Betänkande 2020/21:UFöU5


Beredning: 2021-03-18 Justering: 2021-04-08

Omröstning 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025, förslagspunkt 5 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59

2020-12-15

Omröstning 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025, förslagspunkt 2 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59

2020-12-15

Omröstning 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025, förslagspunkt 3 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11

2020-12-15

Omröstning 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025, förslagspunkt 1 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD

2020-12-15

Omröstning 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025, förslagspunkt 4 Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0

2020-12-15

Utskottsmöte 2020/21:7 Onsdag 2020-12-09 kl. 08:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-12-09 08:00 Plats: RÖ5-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Säkerhetspolitisk inriktning Totalförsvaret 2021-2025 UFöU4 Justering

2020-12-09 08:00:00

Omröstning 2020/21:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Datum: 2020-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2020-12-09

Omröstning 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2020-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2020-12-09

Omröstning 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2020-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2020-12-09

Omröstning 2020/21:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Omröstning: betänkande 2020/21:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2020-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2020-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7 DATUM 2020-12-09 TID 08.0008.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Se bilaga. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:7 (docx, 26 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU4

Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Nato-optionen innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och noggrant ger akt på förändringar i den internationella säkerhetspolitiska miljön.

Förslaget om tillkännagivande kom i motioner när riksdagen behandlade de säkerhetspolitiska delarna i regeringens förslag om försvarspolitisk inriktning.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner, bland annat ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020. Anledningen är bland annat regeringens bedömningar och ställningstaganden. Motionerna handlar till exempel om övergripande säkerhetspolitiska bedömningar, säkerhetspolitiska samarbeten, internationella militära insatser och massförstörelsevapen.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 20
Justering: 2020-12-09 Debatt: 2020-12-14 Beslut: 2020-12-15

Betänkande 2020/21:UFöU4 (pdf, 437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-12-08 09:00 Plats: RÖ5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Val av ordförande

2020-12-08 09:00:00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-12-08 TID 09.0009.30 09.5010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 2 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Se bilaga Val av ordförande Pål Jonson M valdes

2020-12-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 27 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU2

Sveriges deltagande i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak ska förlängas till 31 december 2021. Den svenska styrkan ska bestå av 70 personer. Det ska också finnas möjlighet att utöka med en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det övergripande målet med Sveriges insats är att stärka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet från Daesh.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU2 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Betänkande 2020/21:UFöU3

Sveriges deltagande i den pågående FN-insatsen i Mali ska förlängas till 31 december 2021. Den svenska väpnade styrkan ska normalt bestå av cirka 220 personer men ska tillfälligt kunna förstärkas till högst 470 personer. Deltagandet gäller under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Syftet med Sveriges insats är att bidra till att förbättra säkerheten och den långsiktiga stabiliteten i Mali.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU3 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Betänkande 2020/21:UFöU1

Sveriges deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas till 31 december 2021. Den svenska styrkan ska bestå av 50 personer. Det ska också finnas möjlighet att utöka med en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Syftet med Sveriges insats är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka deras förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU1 (pdf, 209 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-12-03 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-12-03 09:00 Plats: RÖ5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll

2020-12-03 09:00:00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-12-03 TID 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 2 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Se bilaga Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2020-12-03

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 29 kB)