Dokument & lagar (85 träffar)

Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Syftet med propositionen är enligt regeringen att stärka den enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. Propositionen behandlar bl.a. frågor om skattemyndigheternas befogenheter


Utskottsberedning: ----------------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk37 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk37 av Max Montalvo nyd med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon Satsning på kultur och kreativitet Fordonskulturen har utarmats i Sverige i och med att värdet på den svenska kronan gick ned. Åtskilliga dyrgripar och kulturhistoriskt unika


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Alkoholpolitiken Förändrad alkoholpolitik Vin och starköl i livsmedelsbutiker Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EU, Verdandi samtycker, vi


Utskottsberedning: ----------------------1993/94:SkU23 1993/94:SkU34 1993/94:SoU22
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Gotland som frihandelsområde Bakgrund Gotland vårt landskap i öst, en pärla i Östersjöns mitt, vars utsatta läge i det kalla krigets skugga nu har förbytts i en betydande framtidspotential. Gotland ligger nu som ett nav i Östersjöns mitt och bara väntar


Utskottsberedning: -1993/94:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk650 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk650 av Max Montalvo nyd Veteranfordon Fordonskulturen har utarmats i Sverige i och med att värdet på den svenska kronan gick ned. Åtskilliga dyrgripar och kulturhistoriskt unika fordon har köpts upp och transporterats ur landet, och detta fortgår alltjämt. Det är viktigt ur kulturhistorisk


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Jansson nyd Etanolskatten Skatten på motoralkoholer Etanol och metanol är exempel på motoralkoholer. De kan framställas av både fossila råvaror kol, olja och naturgas och av biologisk råvara spannmål, sockerbetor, träråvara etcStora insatser görs nu framför


Utskottsberedning: -1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. nyd Gränshandel med olja i Tornedalen Svenskar har oberoende av bosättningsort tillåtits att tullfritt få införa varor till ett värde av 1 000 kr. Den nuvarande borgerliga regeringen upphävde all tullfri handel med olja fr.o.m. den 1 januari 1994. Den finska


Utskottsberedning: -1993/94:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk361 av Peter Kling (nyd) och Sten Andersson i Malmö (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk361 c2av Peter Kling och Sten Andersson i Malmö nyd, m c0Hobbyhästägandet Bestämmelserna för hobbyinkomster av bl.a. trav- och galopphästar ändrades under 1993 på så sätt att avdragsrätten för kostnader i hobbyverksamheten som betalas före beskattningsåret utvidgas tidsmässigt till


Utskottsberedning: -1993/94:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Näringspolitiken Inledning Näringspolitiken är navet i den svenska ekonomin. Alla partier är nu överens om att det är tillväxten i svensk industri som är avgörande för vårt trygghetssystem och möjligheterna att få en bättre balans i statsbudgeten. För


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU15 1993/94:NU25 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför


Utskottsberedning: --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo250 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Bostads- och byggpolitiken 1 Inledning Bostadspolitiken är en av de politiska frågor som på något sätt berör alla medborgare, gammal som ung, kvinna som man. Det är dessutom för de flesta den utgift som tar den största delen av inkomsten. Samtidigt


Utskottsberedning: -----------------1993/94:BoU11 1993/94:BoU13 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU21 1993/94:BoU22 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk31 av Dan Eriksson i Stockholm m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk31 av Dan Eriksson i Stockholm m.fl. nyd med anledning av prop 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. I propositionen föreslås bl.a. att fastighetsskatten på bostäder i hyreshusenheter sänks från 2,5 till 1,5 Det är bra. Fastighetsskatteuttaget kommer dock att höjas med 300 mkr


Utskottsberedning: --1993/94:SkU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk26 av Peter Kling och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk26 av av Peter Kling och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. I motionen tar vi upp frågor om utlandstraktamenten, reseförmåner, personalvårdsförmåner, lunchförmåner och bilförmåner. Utlandstraktamenten För närvarande bestäms


Utskottsberedning: --------------1993/94:SkU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk18 av Peter Kling och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk18 av Peter Kling och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:85 Vissa skattefrågor rörande livförsäkring I motionen föreslås en utvidgning av förmånstagarbegreppet till att omfatta även andra än make och barn. Vidare föreslås avdragsrätt för makes pensionsförsäkring. Andra


Utskottsberedning: --1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk13 av Peter Kling och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk13 av Peter Kling och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen Enligt vår mening bör förslaget om avkastningsskatt på pensionssparande ändras. Vi tar vidare upp frågan om direktavskrivning, som vi tidigare presenterade i vår motion


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk4 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk4 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:45 Uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m. Regeringens förslag innebär bl a att den s k 9- procentsregeln slopas för privatbostadsfastigheter och motsvarande bostadsrätter. Regeringen är medveten om att om takreglerna tas bort


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
Riksdagsbeslut (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sk28 av Peter Kling m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk28 av Peter Kling m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:166 Vissa punktskattefrågor I propositionen föreslås bl.a. att skatten på vissa charterresor slopas samt att en höjning av skatten på starköl införs med 50 öre/liter. Motsvarande sänkning av det svagare starkölet mellanöl föreslås


Utskottsberedning: -----1992/93:SkU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So292 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So292 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd En ny alkoholpolitisk inriktning Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EG, Verdandi samtycker, vi avskyr förmyndarsamhället, kineseri skapar politikerförakt


Utskottsberedning: -------------1992/93:SkU25 1992/93:SoU17
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation