Dokument & lagar (12 753 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:42 Tisdag 2021-06-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:42 Datum och tid: 2021-06-15 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Justering av protokoll Protokoll nr 41 2. Testning vidverkställighet av utvisningsbeslut SfU29 Justering Förslag

2021-06-15 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:41 Torsdag 2021-06-10 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:41 Datum och tid: 2021-06-10 10:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information från Justitiedepartementet Statsrådet Morgan Johansson informerar om pågående arbete med anledning

2021-06-10 10:00:00

Omröstning 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier, förslagspunkt 2 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier, förslagspunkt 1 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2021-06-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:347

Riksdagsskrivelse 2020/21:347 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU27 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:347 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:347 (pdf, 50 kB)

Utskottsmöte 2020/21:40 Tisdag 2021-06-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:40 Datum och tid: 2021-06-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Justering av protokoll Protokoll nr 39 2. Ändrade regler i utlänningslagen SfU28 Fortsatt beredning Föredragande:

2021-06-08 11:00:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:40 DATUM 2021-06-08 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SMattias Karlsson i Luleå

2021-06-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:40 (docx, 34 kB)

Utskottsmöte 2020/21:39 Torsdag 2021-06-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:39 Datum och tid: 2021-06-03 10:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Justering av protokoll Protokoll nr 38 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare

2021-06-03 10:00:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:39 DATUM 2021-06-03 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SMattias Karlsson i Luleå

2021-06-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:39 (docx, 35 kB)

Utskottsmöte 2020/21:38 Tisdag 2021-06-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38 Datum och tid: 2021-06-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information från Försäkringskassan Generaldirektör Nils Öberg informerar om förändringsarbetet i Försäkringskassan

2021-06-01 11:00:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:38

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:38 DATUM 2021-06-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Malmer Stenergard MCarina Ohlsson SMattias Karlsson

2021-06-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:38 (docx, 34 kB)

Betänkande 2020/21:SfU27

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

  • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
  • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
  • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.

Riksdagen sa nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2021-05-27 Debatt: 2021-06-03 Beslut: 2021-06-09

Betänkande 2020/21:SfU27 (pdf, 837 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Utskottsmöte 2020/21:37 Torsdag 2021-05-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37 Datum och tid: 2021-05-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Justering av protokoll Protokoll nr 36 2. Kompletterande regler för uppehållstillstånd för gymnasiestudier SfU27

2021-05-27 10:30:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:37

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:37 DATUM 2021-05-27 TID 10.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SMattias Karlsson i Luleå

2021-05-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:37 (docx, 34 kB)

Utskottsmöte 2020/21:36 Torsdag 2021-05-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-05-20 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterar granskningsrapporten RiR

2021-05-20 10:30:00

Omröstning 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, förslagspunkt 1 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda Datum: 2021-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:36

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:36 DATUM 2021-05-20 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Malmer Stenergard MCarina Ohlsson SMattias Karlsson

2021-05-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:36 (docx, 33 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:302

Riksdagsskrivelse 2020/21:302 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU26 En utvidgad bidragsbrottslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2021 Andreas Norlén Claes

2021-05-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:302 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:302 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:301

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:301 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 maj 2021 Andreas Norlén Claes

2021-05-20

Riksdagsskrivelse 2020/21:301 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:301 (pdf, 48 kB)

Omröstning 2020/21:SfU24 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU24 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten, förslagspunkt 4 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten Datum: 2021-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0

2021-05-19