Dokument & lagar (11 426 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:23 Tisdag 2021-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23 Datum och tid: 2021-01-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag till ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 Överläggning COM2020

2021-01-26 11:00:00

Betänkande 2020/21:MJU23


Beredning: 2021-05-20 Justering: 2021-06-15

Betänkande 2020/21:MJU22


Beredning: 2021-05-20 Justering: 2021-06-15

Betänkande 2020/21:MJU20


Betänkande 2020/21:MJU19


Beredning: 2021-04-15 Justering: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:MJU18


Beredning: 2021-04-22 Justering: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:MJU17


Beredning: 2021-03-23 Justering: 2021-04-20

Betänkande 2020/21:MJU16


Beredning: 2021-03-16 Justering: 2021-04-15

Utskottsmöte 2020/21:22 Torsdag 2021-01-21 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2021-01-21 08:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Informell videokonferens med jordbruks- och fiskeministrarna 25 januari 2021 Överläggning och information

2021-01-21 08:00:00

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Justering av protokoll 4. Fiskeripolitik MJU8 Beredning Motioner

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information med anledning av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla

2021-01-14 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:20 DATUM 2021-01-14 TID 10.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Kristina Yngwe

2021-01-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:20 (docx, 33 kB)

Betänkande 2020/21:MJU13


Beredning: 2021-02-09 Justering: 2021-03-11

Omröstning 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:143

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:143 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:142

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:142 (pdf, 50 kB)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 09:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 09:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information Information om systematiken i myndigheternas miljömålsredovisning till regeringen och regeringens

2020-12-15 09:30:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:19 DATUM 2020-12-15 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Kristina Yngwe

2020-12-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2020/21:19 (docx, 34 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:132

Riksdagsskrivelse 2020/21:132 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:132 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:132 (pdf, 50 kB)