Dokument & lagar (2 225 träffar)

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:KrU11 2019/20:KU16 2019/20:UbU11 2019/20:UbU15

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. L Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i grunden reformera Skolinspektionens barn- och elevombud och ersätta dagens ordning med en mer rättssäker


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. L Högre utbildning med kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken bör vara att Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där utbildning,


Utskottsberedning: 2019/20:SfU10 2019/20:SfU17 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. L En förskola för lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat fokus på lärandet i förskolan och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3256 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. L Höj läraryrkets status och kvaliteten i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra skollagen för att ge ökade befogenheter till lärare och rektorer och tillkännager


Utskottsberedning: UbU 2019/20:UbU15

Motion 2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. L En skola fri från mobbning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot mobbning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje elev måste kunna gå till skolan på morgonen utan att känna sig rädd


Utskottsberedning: 2019/20:UbU11

Motion 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal digitaliseringspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagande av en digitaliseringsstrategi som är specifik, mätbar och tidssatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:FiU25 2019/20:NU12 2019/20:SoU11 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 2 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2756 av Tina Acketoft (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2756 av Tina Acketoft L Smärtvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning inom smärta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett särskilt vårdprogram, ett nationellt programråd,


Utskottsberedning: 2019/20:SoU12 2019/20:UbU15

Motion 2019/20:2756 av Tina Acketoft (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2756 av Tina Acketoft (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal funktionshinderspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken vad gäller brott riktade mot personer med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU4 2019/20:JuU29 2019/20:KU12 2019/20:SfU18 2019/20:SoU11 2019/20:SoU8 2019/20:UbU11 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 144 kB)

Motion 2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. L Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandring handlar om Sveriges tillväxt och konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:SfU10 2019/20:SfU22 2019/20:UbU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:KrU10 2019/20:NU12 2019/20:NU13 2019/20:TU15 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 119 kB)

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:AU4 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:CU10 2019/20:CU9 2019/20:JuU23 2019/20:SoU9 2019/20:UbU15 2019/20:UbU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 3 avslag, 23 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2092 av Lina Nordquist L Akademiska Hus ägardirektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Akademiska Hus ägardirektiv bör ändras genom att bolaget ges uppdraget att vara behjälpligt och stöttande då lärosäten direkt eller indirekt vill


Utskottsberedning: 2019/20:UbU15

Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2092 av Lina Nordquist (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2087 av Maria Nilsson L Reformera grundvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att reformera den grundläggande nivån inom komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antal personer som är inskrivna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2087 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2079 av Helena Gellerman L Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att införa en nationell digital plattform för Sveriges elever där de bästa pedagogerna


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10

Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2079 av Helena Gellerman (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. L En skola för kunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skola för kunskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av en tvåårig yrkesskola


Utskottsberedning: 2019/20:UbU10 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1974 av Helena Gellerman L Internationalisering av svenska gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar lättare ska kunna tillgodogöra sig gymnasiepoäng för gymnasiestudier utomlands, särskilt inom språk,


Utskottsberedning: 2019/20:UbU13

Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1974 av Helena Gellerman (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Stöd till män för ett mer jämställt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11

Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1972 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1956 av Arman Teimouri L En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:UbU15

Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1927 av Robert Hannah L Punktskrift en rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstadgad rätt till undervisning i punktskrift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1927 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)