Dokument & lagar (9 990 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2021-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. It-information Supporttekniker Henrik Lundkvist, Enheten it-verksamhetsstöd, informerar om Skype 3. Justering

2021-01-19 10:00:00

Omröstning 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Datum: 2020-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:106

Riksdagsskrivelse 2020/21:106 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:106 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:106 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:105

Riksdagsskrivelse 2020/21:105 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:105 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:105 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:104

Riksdagsskrivelse 2020/21:104 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:104 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:104 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:103

Riksdagsskrivelse 2020/21:103 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:103 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:103 (pdf, 51 kB)

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2020-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:11 av den 26 november 2020 3. Information Socialförsäkringsminister

2020-12-01 10:30:00

Kulturutskottets protokoll 2020/21:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM Tisdagen den 1 december 2020 TID Kl. 10.3012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Vasiliki Tsouplaki VLotta Finstorp MLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-12-01

Kulturutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 32 kB)

Betänkande 2020/21:KrU5


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:KrU1

Riksdagen sa ja till att 17,8 miljarder kronor går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget för år 2021, enligt regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar inom områdets anslag går till folkbildning, drygt 4,5 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder kronor går till idrotten och drygt 1,7 miljarder till regional kulturverksamhet. Vidare får de statliga bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio drygt 5 miljarder kronor, 3 miljarder kronor respektive 454 miljoner kronor fördelade från det så kallade public service-kontot.

Riksdagen sa också ja till regeringens övriga förslag om bland annat ekonomiska bemyndiganden och en ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst som börjar gälla den 1 januari 2021. Riksdagen sa nej till 30 förslag och framförallt alternativa budgetförslag på området i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är en del av steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KrU1 (pdf, 661 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 09:30 Plats: RÖ7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:10 av den 24 november 2020 3. Utgiftsområde 17 Kultur,

2020-11-26 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2020/21:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM Torsdagen den 26 november 2020 TID Kl. 09.3010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Vasiliki Tsouplaki VLotta Finstorp MLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-26

Kulturutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 26 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:9 av den 17 november 2020 3. Utgiftsområde 17 Kultur,

2020-11-24 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2020/21:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM Tisdagen den 24 november 2020 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Vasiliki Tsouplaki VLotta Finstorp MLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-24

Kulturutskottets protokoll 2020/21:10 (docx, 32 kB)

Betänkande 2020/21:KrU4


Beredning: 2021-03-04 Justering: 2021-03-18

Betänkande 2020/21:KrU3


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-02-25

Utskottsmöte 2020/21:9 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-17 11:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:8 av den 12 november 2020 3. Rådsslutsatser om jämställdhet inom kulturen

2020-11-17 11:30:00

Kulturutskottets protokoll 2020/21:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM Tisdagen den 17 november 2020 TID Kl. 11.3012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Vasiliki Tsouplaki VLotta Finstorp MLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-17

Kulturutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 29 kB)

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-11-12 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:7 av den 3 november 2020 3. Information från Nämnden för hemslöjdsfrågor

2020-11-12 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2020/21:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2020 TID Kl. 9.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Christer Nylander LVasiliki Tsouplaki VLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-12

Kulturutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 33 kB)