Dokument & lagar (15 113 träffar)

Betänkande 2020/21:JuU41

Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel preventivt, renodling av polisens verksamhet, stärkt förmåga hos Försvarsmakten att bistå Polismyndigheten med signalspaning, genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter m.fl., förbättrade anställningsvillkor för poliser, förstärkt skydd för polisers personuppgifter, utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga och ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-16 Beslut: 2021-06-16

Betänkande 2020/21:JuU41 (pdf, 337 kB)

Utskottsmöte 2020/21:40 Torsdag 2021-06-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:40 Datum och tid: 2021-06-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Besök av Brå 3. Justering av protokoll 4. Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden JuU32

2021-06-10 10:00:00

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 25 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 26 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 10 0 0 60 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0 16 MP

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 9 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 19 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 16 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 0 3 0

2021-06-10

Omröstning 2020/21:JuU29 Terrorism

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism, förslagspunkt 18 Terrorism Datum: 2021-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP

2021-06-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:363

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:363 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU29 Terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 15 under punkt 19, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:363 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:363 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:JuU32

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-17 Beslut: 2021-06-17

Betänkande 2020/21:JuU32 (pdf, 219 kB)

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 9 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, C, V, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 6 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 44 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 38 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 40 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 0 4 0

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 34 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 7 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 10 0 60 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 32 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4

2021-06-09

Omröstning 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 28 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2021-06-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23

2021-06-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:346

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:346 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU27 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 25 under punkt 32 samt reservation 27 under punkt 34, dels i övrigt bifallit

2021-06-09

Riksdagsskrivelse 2020/21:346 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:346 (pdf, 50 kB)