Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. v Samarbete med Central- och Östeuropa Sammanfattning Vänsterpartiet lägger i denna motion fram idéer och förslag för en framsynt Östeuropapolitik. Vi måste lära av den blodiga tragedin i Jugoslavien och sätta in resurser i tid, så att konflikter kan förebyggas.


Utskottsberedning: ------------------1992/93:EU3 1992/93:UU16 1992/93:UU19
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. v Nedskärning av statlig verksamhet Motionen tar upp förslag på besparingar inom det statliga området. Ett radikalt parti som Vänsterpartiet måste i riksdagen ständigt vara berett att granska den statliga verksamheten. Speciellt i ett läge där den offentliga


Utskottsberedning: -------------1992/93:BoU17 1992/93:EU3 1992/93:FiU14 1992/93:JuU21 1992/93:JuU25 1992/93:JuU30 1992/93:KrU12 1992/93:KU22 1992/93:SfU7 1992/93:SoU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:249

Regeringens proposition 1992/93:249 om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse Prop. 1992/93:249 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifoga- de utdrag ur regeringsprotokollet den


Utskottsberedning: -1992/93:EU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:249 (pdf, 334 kB)

Proposition 1992/93:225

Regeringens proposition 1992/93:225 om godkännande av protokoll med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES m.m. Prop. 1992/93:225 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: -------1992/93:EU3
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:225 (pdf, 4645 kB)

Proposition 1992/93:100

Regeringens proposition 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU10 1992/93:AU11 1992/93:AU12 1992/93:AU13 1992/93:AU8 1992/93:AU9 1992/93:BoU10 1992/93:BoU11 1992/93:BoU12 1992/93:BoU13 1992/93:BoU14 1992/93:BoU15 1992/93:BoU16 1992/93:BoU17 1992/93:BoU20 1992/93:BoU21 1992/93:EU3 1992/93:FiU10 1992/93:FiU14 1992/93:FiU15 1992/93:FiU16 1992/93:FiU18 1992/93:FiU19 1992/93:FiU21 1992/93:FiU24 1992/93:FiU25 1992/93:FiU26 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FöU6 1992/93:FöU7 1992/93:FöU8 1992/93:FöU9 1992/93:JoU12 1992/93:JoU13 1992/93:JuU20 1992/93:JuU21 1992/93:JuU22 1992/93:JuU23 1992/93:JuU24 1992/93:JuU25 1992/93:JuU26 1992/93:JuU27 1992/93:JuU28 1992/93:JuU30 1992/93:KrU10 1992/93:KrU11 1992/93:KrU12 1992/93:KrU13 1992/93:KrU14 1992/93:KrU15 1992/93:KrU16 1992/93:KrU18 1992/93:KrU19 1992/93:KrU20 1992/93:KrU21 1992/93:KrU22 1992/93:KrU23 1992/93:KrU24 1992/93:KrU25 1992/93:KrU26 1992/93:KrU27 1992/93:KU22 1992/93:KU23 1992/93:KU24 1992/93:KU25 1992/93:KU26 1992/93:KU27 1992/93:KU29 1992/93:KU33 1992/93:KU36 1992/93:LU29 1992/93:LU30 1992/93:LU31 1992/93:LU32 1992/93:LU33 1992/93:NU23 1992/93:NU24 1992/93:NU25 1992/93:NU26 1992/93:NU27 1992/93:NU28 1992/93:SfU12 1992/93:SfU13 1992/93:SfU14 1992/93:SfU16 1992/93:SfU7 1992/93:SkU19 1992/93:SkU22 1992/93:SkU23 1992/93:SoU15 1992/93:SoU16 1992/93:SoU21 1992/93:SoU25 1992/93:TU14 1992/93:TU15 1992/93:TU16 1992/93:TU17 1992/93:TU18 1992/93:TU19 1992/93:TU21 1992/93:TU22 1992/93:TU23 1992/93:TU24 1992/93:TU25 1992/93:TU27 1992/93:TU28 1992/93:TU31 1992/93:TU33 1992/93:TU34 1992/93:TU35 1992/93:TU39 1992/93:TU40 1992/93:UbU10 1992/93:UbU11 1992/93:UbU21 1992/93:UbU7 1992/93:UbU8 1992/93:UbU9 1992/93:UU14 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (1602 förslag): , 1 bifall, 806 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:100 (pdf, 201484 kB)

Motion 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson s Översättning av EG-domstolens domar EG-domstolen har en central roll inom EG. Domstolen tolkar fördragen och kontrollerar att beslut av lagkaraktär, vilka kommissionen och rådet tagit, är juridiskt riktiga. Domstolen handlägger också tvister


Utskottsberedning: -1992/93:EU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. v Europa, EES och EG Nej till svenskt medlemskap i EG/EU Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti. Vårt nej till medlemskap i EG är inte ett uttryck för inskränkt provinsialism. Vårt alternativ till EG innebär ökad frihet för människor att röra sig över


Utskottsberedning: ---------1991/92:FiU20 1991/92:KU33 1991/92:UU14 1991/92:UU19 1991/92:UU24 1992/93:EU1 1992/93:KU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:170

Regeringens proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES Prop. 1991/92: 170 Bilaga 1 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 27 maj 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: ---------------------1992/93:EU1
Riksdagsbeslut (42 förslag): , , 21 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1991/92:170 (pdf, 107733 kB)