Dokument & lagar (6 293 träffar)

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson båda L Inrätta civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta civiläktenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har Kammarkollegiet uppdraget att förordna


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1929 av Maria Nilsson och Bengt Eliasson (båda L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist M Modernisering av familjerätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU SoU

Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1905 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1887 av Ida Drougge M Fler vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är antalet vårdnadshavare till ett barn begränsat. Ur ett


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1887 av Ida Drougge (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1848 av Lawen Redar S Avveckla fideikommissen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fideikommissens avvecklingslag till en verklig avvecklingslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som enda stat i Europa, har Sverige


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1848 av Lawen Redar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. C Reformerat lantmäteri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjligheten för privata entreprenörer att utföra vissa lantmäteriuppgifter och om att främja och underlätta för inrättandet av fler kommunala


Utskottsberedning: 2019/20:CU1

Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1834 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1819 av Sten Bergheden M Både samhället och seniorhushållen vinner på att hisslösa flerbostadshus åtgärdas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra det ekonomiskt möjligt att installera hiss och genomföra behövliga


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1819 av Sten Bergheden (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. M Förenkla inhemsk adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla inhemsk adoption och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler otryggbarn


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1806 av Åsa Coenraads m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:1803 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1803 av Sten Bergheden M Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all bedömning av småskalig vattenkraftsverksamhet måste utgå från att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter


Utskottsberedning: CU 2019/20:MJU10

Motion 2019/20:1803 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1803 av Sten Bergheden (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander båda C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: CU TU

Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1791 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren C Förenkla PBL gällande detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en översyn för att förenkla och förtydliga PBL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt PBL får en kommun reglera


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Inlösen av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska förändra regelverket som styr inlösen av mark i samband med infrastrukturbyggen, så att jordägare kan kapitalisera marken


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1770 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl Bullerservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att införa bullerservitut vid nybyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det ett flertal markägare som inte tillåts


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1729 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motion till riksdagen 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl Sanktioner vid försvårande av umgänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att göra en översyn av reglerna vid förhindrande eller försvårande av umgänge och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1728 av Emma Carlsson Löfdahl (-) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1724 av Hampus Hagman KD Informationstext på retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram lagstiftning för en informationstext på retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1724 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M En effektivare och snabbare bodelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en effektivare och snabbare bodelning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omkring hälften


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1720 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green båda M Trähusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att underlätta ett ökat trähusbyggande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har gått från en situation med bostadsbrist


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1692 av Johnny Skalin SD Rättvisa sista betalningsdatum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta lagstadga att sista förfallodatum är lika med sista betalningsdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inkassoföretag, men


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1686 av Johnny Skalin SD Ändrat system för förfallna fakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förfallna fakturor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konsumenter har som regel en nackdel gentemot inkassoföretag i och med


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1686 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1685 av Johnny Skalin SD Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida lagstiftningen bör eller kan justeras för att underlätta enskilda försäkringstagares förståelse och/eller villkor avseende


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1685 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1679 av Sten Bergheden M Utvärdering av promillegränsen på sjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera promillegränsen på sjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 har Sverige haft en alkoholpromillegräns


Utskottsberedning: 2019/20:CU8

Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1679 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)