Dokument & lagar (11 846 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av balansdirektivet balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2021-01-21 10:00:00

Betänkande 2020/21:AU7

Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-02-03 Beslut: 2021-02-03

Betänkande 2020/21:AU7 (pdf, 151 kB)

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens meddelande om en jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 20202025 Överläggning

2021-01-19 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:16 DATUM 2021-01-19 TID 11.0011.12 11.1811.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson

2021-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:16 (docx, 63 kB)

Betänkande 2020/21:AU12


Beredning: 2021-05-06 Justering: 2021-06-03

Betänkande 2020/21:AU11


Beredning: 2021-04-20 Justering: 2021-06-03

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2021-01-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Statens insatser mot exploatering av arbetskraft Regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

2021-01-12 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:15 DATUM 2021-01-12 TID 11.0012.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén

2021-01-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:15 (docx, 36 kB)

Betänkande 2020/21:AU10


Beredning: 2021-02-09 Justering: 2021-03-25

Betänkande 2020/21:AU9


Beredning: 2021-02-09 Justering: 2021-03-23

Betänkande 2020/21:AU8


Beredning: 2021-02-02 Justering: 2021-03-23

Omröstning 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 6 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0

2020-12-16

Omröstning 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0

2020-12-16

Omröstning 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0

2020-12-16

Omröstning 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0

2020-12-16

Omröstning 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 10

2020-12-16

Omröstning 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omröstning: betänkande 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Datum: 2020-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:146

Riksdagsskrivelse 2020/21:146 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:146 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:146 (pdf, 48 kB)

Omröstning 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Omröstning: betänkande 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Datum: 2020-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:138

Riksdagsskrivelse 2020/21:138 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:138 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:138 (pdf, 50 kB)