Dokument & lagar (114 träffar)

Svensk författningssamling 2020:208

2020-04-03

Svensk författningssamling 2020:202

2020-04-03

Svensk författningssamling 2020:201

2020-04-03

Statens offentliga utredningar 2020:23

sou 2020 23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret underlag till försvarspolitisk inriktning Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Stockholm 2020 SOU 2020:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-04-02

Statens offentliga utredningar 2020:23 (pdf, 2168 kB)

Svensk författningssamling 2020:172

2020-04-02

Kommittédirektiv 2020:33

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken A 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 november 2019 kommittédirektiv om vissa frågor kring kommunernas roll i

2020-04-02

Statens offentliga utredningar 2020:20

sou 2020 20 Skatt på modet för att få bort skadliga kemikalier Betänkande av Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor Stockholm 2020 SOU 2020:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:20 (pdf, 6718 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:17

Grönt sparande Betänkande av Utredningen om grönt sparande Stockholm 2020 SOU 2020:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:17 (pdf, 2103 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:16

sou 2020 16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Betänkande av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Stockholm 2020 SOU 2020:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:16 (pdf, 5406 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:18

Framtidens järnvägsunderhåll Betänkande av Utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll Stockholm 2020 SOU 2020:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-03-31

Statens offentliga utredningar 2020:18 (pdf, 2141 kB)

Kommittédirektiv 2020:32

En parlamentarisk trygghetsberedning Innehåll Sammanfattning Behovet av en kommitté för utveckling av en kunskapsbaserad och långsiktig kriminalpolitik Uppdraget att identifiera och analysera kriminalpolitiska utmaningar i dag och i framtiden Kommittén ska därför i ett första steg Uppdraget att bedöma samhällets förmåga

2020-03-26

Kommittédirektiv 2020:31

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över regelverket för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning Uppdraget att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning Förebyggande

2020-03-26

Kommittédirektiv 2020:30

Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Uppdraget att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulationer Kommittén ska därför En rutin för incidentrapportering Kommittén ska därför Valobservatörers status Kommittén ska därför Uppdraget att stärka skyddet

2020-03-26

Departementsserien 2020:8

ds 2020 8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 En ny växtskyddslag Ds 2020:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-03-25

Departementsserien 2020:8 (pdf, 3740 kB)