Dokument & lagar (13 077 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:840 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00907/FS S2017/00973/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund M Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff för dopningsbrott,

Svarsdatum: 2019-04-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:840 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00907/FS S2017/00973/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:827 och 2016/17:840 av Saila Quicklund M Straff för dopningsbrott respektive Dopningstester på gym Saila Quicklund har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen ska lämna förslag om skärpta straff för dopningsbrott,

Svarsdatum: 2019-04-08 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:827 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1815 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Fi2017/03158/S1 Fi2017/03200/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn M Styrelsearvoden och dess beskattning och 2016/17:1815 av Maria Malmer Stenergard M Styrelseuppdrag med F-skattsedel Jörgen Warborn har frågat mig om jag och regeringen avser att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1815 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1804 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 4 Dnr S2017/04504/FST S2017/04507/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1803 och 2016/17:1804 av Cecilia Widegren M Bristande kontroll av utbetalad assistans samt Fusk inom personlig assistans Cecilia Widegren har frågat mig: vilken analys jag

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1804 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1803 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

PAGE 4 Dnr S2017/04504/FST S2017/04507/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1803 och 2016/17:1804 av Cecilia Widegren M Bristande kontroll av utbetalad assistans samt Fusk inom personlig assistans Cecilia Widegren har frågat mig: vilken analys jag

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1803 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1793 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Fi2017/03158/S1 Fi2017/03200/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1793 av Jörgen Warborn M Styrelsearvoden och dess beskattning och 2016/17:1815 av Maria Malmer Stenergard M Styrelseuppdrag med F-skattsedel Jörgen Warborn har frågat mig om jag och regeringen avser att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1793 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1788 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/01953/Nm Dnr M2017/01961/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren M Jakten på småskalig vattenkraft och fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1788 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1787 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/01953/Nm Dnr M2017/01961/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren M Jakten på småskalig vattenkraft och fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1787 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1777 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark M Situationen i Venezuela och fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld M Situationen i Venezuela Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag har agerat bilateralt och inom EU

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1777 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1771 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2017/04974/SK Dnr N2017/04973/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1770 och 2016/17:1771 av Cecilia Widegren M Skogsnäringen samt den privata äganderätten Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att värna den

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1771 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2017/04974/SK Dnr N2017/04973/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1770 och 2016/17:1771 av Cecilia Widegren M Skogsnäringen samt den privata äganderätten Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att värna den

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark M Situationen i Venezuela och fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld M Situationen i Venezuela Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag har agerat bilateralt och inom EU

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1713 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

PAGE 2 Dnr N2017/04627/PBB Dnr N2017/04628/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Frågan ska besvaras den 29 augusti 2017 Svar på fråga 2016/17:1710 av Lars Beckman M om inventering av brandrisk och på fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska M om farligt isoleringsmaterial till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Marta Obminska (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1713 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1710 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

PAGE 2 Dnr N2017/04627/PBB Dnr N2017/04628/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Frågan ska besvaras den 29 augusti 2017 Svar på fråga 2016/17:1710 av Lars Beckman M om inventering av brandrisk och på fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska M om farligt isoleringsmaterial till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1710 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1592 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/02638/S2 Fi2017/02656/S2 Fi2017/02668/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Återanvändning av elektronik, fråga 2016/17:1584 av Gunilla Nordgren M Nya kemikalieskatten och fråga 2016/17:1592 av Sofia Arkelsten M Kemikalieskatten

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1592 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1584 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/02638/S2 Fi2017/02656/S2 Fi2017/02668/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Återanvändning av elektronik, fråga 2016/17:1584 av Gunilla Nordgren M Nya kemikalieskatten och fråga 2016/17:1592 av Sofia Arkelsten M Kemikalieskatten

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1584 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1579 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2017/02638/S2 Fi2017/02656/S2 Fi2017/02668/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1579 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Återanvändning av elektronik, fråga 2016/17:1584 av Gunilla Nordgren M Nya kemikalieskatten och fråga 2016/17:1592 av Sofia Arkelsten M Kemikalieskatten

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1579 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1545 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/05063/POL Ju2017/05139/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren M Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren M Arbetskraftbrist och regeringens agerande Cecilia Widegren har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1545 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/05063/POL Ju2017/05139/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1541 av Cecilia Widegren M Utvisningar trots arbetskraftsbrist samt på fråga 2016/17:1545 av Cecilia Widegren M Arbetskraftbrist och regeringens agerande Cecilia Widegren har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1516 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1515 Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism samt fråga 2016/17:1516 Villkorande av bistånd till Palestina av Boriana Åberg M Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att svenska biståndspengar till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1516 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)