Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1370 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2015/16:1370 Energirådgivning av Fredrik Christensson C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen har tagit fram en ny förordning för den kommunala energi- och klimatrådgivningen 2016:385Energimyndigheten har utifrån den nya förordningen skickat ut ett förslag om bidragens storlek på remiss. Små kommuner föreslås

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1370 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1155 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:1155 Elnätspris i tätort och glesbygd av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige genomgår en snabb urbanisering, och befolkningen koncentreras till storstadsregionerna. För finansiering av en grundläggande infrastruktur som elnäten medför detta svårigheter. Nuvarande ellag och reglerna

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1155 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2015/16:1144 Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran av Amineh Kakabaveh V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Det var inte utan en viss häpnad jag tog del av det pressmeddelande som utgått från regeringen inför statsrådets besök i Turkiet och Iran. Pressmeddelandet är visserligen mycket informativt när

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1119 Villkoren för solenergi av Johan Hultberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 2006 finns i Sverige ett solcellsstödVid införandet riktades stödet enbart till offentliga aktörer, men sedan 2009 är stödet öppet för alla aktörer att söka. Kostnaderna för solceller har på senare år snabbt sjunkit,

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1117 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2015/16:1117 Handläggningstiderna för solcellsstöd av Johan Hultberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 2006 finns i Sverige ett solcellsstödVid införandet riktades stödet enbart till offentliga aktörer, men sedan 2009 är stödet öppet för alla aktörer att söka Kostnaderna för solceller har på senare år snabbt

Inlämnad: 2016-04-14 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1117 av Johan Hultberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:991 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2015/16:991 Grödbaserad råvara i biodrivmedelsframställningen av Saila Quicklund M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I takt med den sorgliga utvecklingen inom jordbruket ökar de mer eller mindre övergivna vallarealena för varje år. I Jämtland finns ca 37 000 hektar utöver jordbrukets användning. Av dessa

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:991 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:848 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:848 Energimyndigheten och forskning av Betty Malmberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energimyndigheten är en viktig och betydande finansiär av svensk energiforskning. Det är därvid märkligt att myndigheten inte får finansiera forskning inom den för klimatet så viktiga kärnenergin. I dag utvecklas till

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:848 av Betty Malmberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:855 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:855 Kärnkraftens framtid av Edward Riedl M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I början av året meddelade det statliga energibolaget Vattenfall att hela den svenska kärnkraften kan komma att stängas ned om inte den rödgröna regeringen skrotar effektskatten. Samtidigt som elpriset faller straffbeskattar regeringen

Inlämnad: 2016-02-22 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:855 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:629 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:629 Elprisområden av Boriana Åberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S De senaste kalla dagarna har fått elpriset för Skåne elprisområde fyra på den nordiska elbörsen Nordpool att bli mer än det dubbla jämfört med elpriset i norra Sverige elprisområde ett och tvåSveriges egen produktion klarar knappt att

Inlämnad: 2016-01-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:629 av Boriana Åberg (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:628 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2015/16:628 Energipolitikens inverkan på elpriset av Boriana Åberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elprisområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt är dyrare i södra delarna

Inlämnad: 2016-01-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:628 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:502 av Edward Riedl (M)

Fråga 2015/16:502 Höjda energipriser av Edward Riedl M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Trots att svensk industri och de svenska hushållen är i stort behov av billig energi ämnar regeringen höja energipriset genom att höja effektskatten på kärnkraft. Höjningen riskerar att slå mot svenska jobb och straffbeskattar dessutom

Inlämnad: 2015-12-15 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:502 av Edward Riedl (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:414 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:414 PFE-programmet av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Statsrådet Ibrahim Baylan S PFE-programmet kom till för att stimulera energieffektiviseringen inom den elintensiva industrin i Sverige. Resultatet är upplyftande. Tyvärr hindrar EU:s regelverk en fortsättning av programmet i dess nuvarande form. Alliansregeringen

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:414 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:377 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Fråga 2015/16:377 Vad regeringen vill med kärnkraften av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Vi har under senare tid kunna följa planerna på att stänga flera kärnkraftreaktorer. Fyra stycken totalt än så länge, och det kan kanske bli fler, troligtvis inte färre. I dag byggs heller ingen

Inlämnad: 2015-11-23 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:377 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:336 av Josef Fransson (SD)

Fråga 2015/16:336 Syftet med anslag till energilagring av Josef Fransson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S I regeringens budgetproposition har man aviserat en satsning på energilagring om 25 miljoner kronor 2016 och därefter 50 miljoner årligen 20172019. Det är dock kryptiskt vilken teknik som i sammanhanget ryms inom

Inlämnad: 2015-11-17 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:336 av Josef Fransson (SD) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:154 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2015/16:154 Ett nordiskt elcertifikatssystem av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Det svensk-norska systemet för elcertifikat är unikt. Att ha ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar energi som sträcker sig över nationsgränser är ovanligt i vår omvärld. Samtidigt är det naturligt att samarbeta

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:154 av Rickard Nordin (C) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:104 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:104 Kärnkraft och elintensiv industri av Betty Malmberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Kärnkraft är en del av basen i svensk elproduktion och står för cirka hälften av den el vi använder under ett år. Just nu är elpriset förvisso lågt, men Sveriges industri är elintensiv och därför

Inlämnad: 2015-10-07 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:104 av Betty Malmberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:24 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2015/16:24 Elområden samt förseningen av Sydvästlänken av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt är dyrare

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2015/16:24 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 91 kB)