Dokument & lagar (68 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP)

Fråga 2015/16:1474 Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad av Karin Svensson Smith MP till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sveriges riksdag har ställt sig bakom målet att kollektivtrafikresandets andel ska fördubblas till 2020 jämfört med andelen 2006Den ambitiösa målsättningen ska leda till ökad tillgänglighet

Inlämnad: 2016-07-25 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1474 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1449 av Peter Persson (S)

Fråga 2015/16:1449 Förvaltningsetik och revision av Peter Persson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Som tidigare utredare för den kommunala revisionen år 2003​2004 har jag med stor upprördhet tagit del av det man kan kalla Ackumaffären eller Riksrevisionsaffären.Genom utredningen försvarade jag då den förtroendemannaledda

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1449 av Peter Persson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:1428 Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 12 februari 2016 yttrade sig Lagrådet över en remiss om ett nytt regelverk för upphandling. Lagrådets kritik var synnerligen omfattande. Den 19 maj 2016 överlämnade regeringen en

Inlämnad: 2016-06-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1386 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:1386 Regionala utvecklingsmedel av Marta Obminska M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen vidtagit.

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1386 av Marta Obminska (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1385 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:1385 Öppna ärenden om regional utveckling av Marta Obminska M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I en tidigare skriftlig fråga från mig om föregripande av riksdagens behandling av propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län redogör jag för propositionen och vissa åtgärder som regeringen

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1385 av Marta Obminska (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1384 av Marta Obminska (M)

Fråga 2015/16:1384 Propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län av Marta Obminska M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Under regeringssammanträdet den 26 maj 2016 fattade regeringen beslut om propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län prop. 2015/16:176Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1384 av Marta Obminska (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1260 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:1260 Löntagarnas situation vid upphandling av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sverige ska stå upp för ett hållbart arbetsliv. Grunden för den svenska modellen är att arbetstagare i Sverige ska ha ett tryggt arbete med en lön som det går att leva på. I Uppdrag gransknings reportage

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1260 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1194 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1194 Tvångsanslutning till storregioner av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sättet att hantera processen samt de nu föreslagna förändringarna kring ombildandet av Sveriges landsting till storregioner ifrågasätts alltmer i hela landet, från norr till söder. I många fall anmärker man på

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1194 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1172 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:1172 Motstånd mot storregioner av Jörgen Warborn M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S På uppdrag av Region Halland har TNS Sifo tagit fram en undersökning angående attityder till storregioner. I en första omgång, i början av april, fick 3 000 respondenter i hela Sverige svara på frågan vad de tycker om

Inlämnad: 2016-04-29 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1172 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1160 av Lena Asplund (M)

Fråga 2015/16:1160 Regioner av Lena Asplund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen arbetar hårt för att driva igenom den största förändringen av Sveriges indelning sedan 1630-talet. Detta är en fråga som berör alla invånare i vårt land, speciellt invånarna i mitt hemlän Västernorrland, då det föreslås att vi

Inlämnad: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1160 av Lena Asplund (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:1137 Folkomröstning om Hallands framtid av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kommittén som av regeringen fått i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1137 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S)

Fråga 2015/16:1073 Den stora ökningen av spelande på internetkasinon av Johan Löfstrand S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt Folkhälsomyndigheten utvecklar ungefär 100 000 svenskar varje år ett problemspelande. Även om rörligheten in i och ut ur spelproblem är stor, då lika många kommer bort

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2015/16:1070 Utredningen om Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I december 2015 uttalade statsrådet Mehmet Kaplan att utredningen om Bromma flygplats framtid skulle förändras och tidigareläggas. Utredaren Anders Sundström skulle ha presenterat hur man kan pröva förutsättningarna

Inlämnad: 2016-04-06 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2015/16:1045 Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att det råder en skriande brist på bostäder på många håll i vårt land har knappast undgått någon. En långvarig bostadsbrist har övergått till en akut bostadskris. Boverket uppskattar att det behövs

Inlämnad: 2016-03-31 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1045 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1029 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1029 Normer för kök i äldrebostäder av Caroline Szyber KD till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Sverige står inför stora utmaningar då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt. Mellan åren 2015 och 2035 väntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 76 procent SCBEnligt SKL saknas omkring

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1029 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:993 av Larry Söder (KD)

Fråga 2015/16:993 Riktade statsbidrag till kommunsektorn av Larry Söder KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kommunerna står inför stora utmaningar, och fokus för många kommuner just nu är flyktingsituationen som ska hanteras med boenden, skola och arbete. Även en åldrande befolkning tillsammans med stora personalavgångar

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:993 av Larry Söder (KD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:986 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:986 Kollektivavtal och den svenska modellen av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den svenska modellen går ut på att arbetsmarknadens parter själva bestämmer villkoren på arbetsmarknaden, utan statlig inblandning. Ofta sker det genom kollektivavtal, men i den svenska modellen ingår

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:986 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:978 av Per Åsling (C)

Fråga 2015/16:978 700-megahertzbandet av Per Åsling C till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Alliansregeringen beslutade om att frigöra det så kallade 700-megahertzbandet för mobilt bredband i stället för dagens användning för marksänd tv. Denna övergång är planerad till den 31 mars 2017. Att tilldela 700-megahertzbandet ökar

Inlämnad: 2016-03-14 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:978 av Per Åsling (C) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:971 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2015/16:971 Nya storregioner av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kommittén som av regeringen uppdragits att föreslå en ny läns- och landstingsindelning har nu släppt en omritad karta där Sverige delats upp i sex storregioner. Förslaget, eller diskussionsunderlaget som de kallar det, berör hela

Inlämnad: 2016-03-11 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:971 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:962 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:962 Löntagarfonder av Lars-Arne Staxäng M till Finansminister Magdalena Andersson S En arbetsgrupp inom Stockholms arbetarekommun med flera namnkunniga socialdemokrater, till exempel socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, förordar i en nysläppt rapport en så kallad ekonomisk demokrati. De vill öka

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:962 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 73 kB)
Paginering