Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1990/91:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91 KrU9y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 beslutat bereda kullurutskollet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:150 kompletteringspro-posilionen belräffande bilagorna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU9 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1990/91:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrancde 1990/91 KrU8y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 april 1991 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över bl.a. en skrivelse, dagtecknad den

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU8 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1990/91:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/9 l:KrU7y Radio- ocii TV-frågor Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 11 april 1991 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor jämte eventuella

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU7 (pdf, 835 kB)

Yttrande 1990/91:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91:Kr U6y Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 1990/91 KrU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har genom beslut den 9 april 1991 berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1990/91:159

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU6 (pdf, 106 kB)

Yttrande 1990/91:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/9 l:KrU5y Lönebidrag Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 19 februari 1991 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yllra sig över följande molioner om lönebidrag inom kulturinstitutionerna, nämligen

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU5 (pdf, 405 kB)

Yttrande 1990/91:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91:Kr U4y Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård 1990/91 KrU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 5 februari 1991 berett kuiturulskottet tillfålle all yllra sig över proposition 1990/91:100

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU4 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1990/91:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91 KrU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 KrU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsulskottet har genom beslut den 31 oktober 1990 berett kuiturulskottet tillfålle alt i de

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU3 (pdf, 71 kB)

Yttrande 1990/91:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91 KrU2y Lag om folkbokföringsregister, m.m. Till skatteutskottet Skatleutskottel har den 20 november 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yllra sig över proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregisler,

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU2 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1990/91:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1990/91 KrUly Vissa EG-frågor Till utrikesutskottet Ulrikesutskollel har den 29 maj 1990 beslutat bereda kulturutskottet tillfille att yttra sig över ell antal motioner som avser ell stort antal EG-frågor. Motionerna har väckts

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KrU1 (pdf, 243 kB)