Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1990/91:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U9y Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. 1990/91 JoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU9 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U8y Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 2 maj 1991 avge yttrande över proposition 1990/91:147 om

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU8 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1990/91:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU7y Totalförsvarets civila del:Funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. m 1990/91 JoU7y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 12 mars 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU7 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1990/91:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U6y Skogsvårtisavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över fristående motioner som rör skogsvårdsavgiften. Motionerna innebär sammanfattningsvis

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU6 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1990/91:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 JoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU5 (pdf, 676 kB)

Yttrande 1990/91:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U4y Anslag till länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:100 bil. 15, civildepartementet, såvitt

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU4 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1990/91:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU3y Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992 1990/91 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 november 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:47

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU3 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:JoU2y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1990/91 JoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 berett jordbruksutskottet m,fl. utskott tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU2 (pdf, 514 kB)

Yttrande 1990/91:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoUly Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. 1990/91 JoUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 22 maj 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU1 (pdf, 280 kB)