Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2015/16:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Den 5 april 2016 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 26 april 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av

2016-05-03

Yttrande 2015/16:FöU3y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2015/16:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge bl.a. försvarsutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 och de motioner som kunde

2016-04-29

Yttrande 2015/16:FöU4y (pdf, 150 kB)

Yttrande 2015/16:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU2y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016 Dags för nya tag KOM2015 610 inklusive bilagor i de delar som berör utskottets beredningsområde. Försvarsutskottet

2015-12-03

Yttrande 2015/16:FöU2y (pdf, 89 kB)

Yttrande 2015/16:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU1y Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 oktober att erbjuda bl.a. försvarsutskottet möjligheten att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra

2015-10-14

Yttrande 2015/16:FöU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1990/91:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U4y Fråga om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 FöU4y Till konstitutionsutskottet Försvarsutskottet har den 16 april 1991 beretts tillfålle alt yttra sig över deb det förslag till ändrad ärendefördelning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU4 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1990/91:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91 FöU3y Transportrådets beredskapsuppgifter Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 5 februari beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig deb över motionerna 1990/91:T929 och 1990/91:T939 m, sdeb över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU3 (pdf, 118 kB)

Yttrande 1990/91:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U2y Konsekvensanalyser i vissa propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU2 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1990/91:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:FöUly Regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 FöUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i skrivelse den 31 oktober 1990 meddelat

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU1 (pdf, 61 kB)