Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1990/91:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoU7y Villkoren för bostadslån vid byggande av gruppbostäder för äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU7y Till socialutskottet Inledning Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposilion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU7 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1990/91:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1990/91 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 2 maj 1991 bereda bostadsutskottet tillfålle all yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU6 (pdf, 764 kB)

Yttrande 1990/91:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 BoUSy Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlet har vid sammanträde den 16 april 1991 beslutat bereda hostadsutskottct tillfälle all yttra sig bl.a.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU5 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1990/91:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:Bo U4y Energisparande i bebyggelsen m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 9 april 1991 berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1990/91 88 om energipolitiken och motioner i anslutning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU4 (pdf, 558 kB)

Yttrande 1990/91:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU3y En miljöbalk Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 21 mars 1991 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle au avge yttrande över proposition 1990/91:90 i den del som avser miljöbalken jämte molionerna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1990/91:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU2y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 6 november 1990 beslutat bereda bostadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1990/91:14

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU2 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1990/91:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoUly Viss ändring i fastighetsmäklarlagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 21 februari 1990 beslutat att inhämta yttrande från bostadsutskottet över motionerna 1989/90:L703 av Martin Olsson och Stina Eliasson båda

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU1 (pdf, 87 kB)