Dokument & lagar (159 träffar)

Yttrande 1990/91:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:FöUly Regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 FöUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i skrivelse den 31 oktober 1990 meddelat

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU1 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1990/91:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1990/91 FiU6y Avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund prop. 1990/91:158 1990/91 FiU6y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 17 april 1991 berett finansutskottet lilirälle alt yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU6 (pdf, 728 kB)

Yttrande 1990/91:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1990/9 l:FiU5y Disposition av inkomster vid försäljning av fast egendom inom försvaret 1990/91 FiU5y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 12 mars 1991 berett finansutskottet tillfalle alt yttra sig över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU5 (pdf, 226 kB)

Yttrande 1990/91:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrancde 1990/91 FiU4y Näringspolitik för tillväxt Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 7 mars 1991 berett finansutskottet tillfalle att yttra sig över de avsnitt av proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt som remitterats

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU4 (pdf, 499 kB)

Yttrande 1990/91:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1990/9 l:FiU3y överföring av ärenden rörande kreditväsendet till finansutskottet 1990/91 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 berett finansutskottet tillfalle att yttra sig över motion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU3 (pdf, 451 kB)

Yttrande 1990/91:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1990/91 FiU2y Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 1990/91 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU2 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1990/91:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1990/91:FiUly Sverige och EG Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över följande motioner om EG: 1989/90:Fi207 av Inger Schörling m.fl. mpi vad avser yrkande

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FiU1 (pdf, 379 kB)

Yttrande 1990/91:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoU7y Villkoren för bostadslån vid byggande av gruppbostäder för äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU7y Till socialutskottet Inledning Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposilion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU7 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1990/91:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1990/91 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 2 maj 1991 bereda bostadsutskottet tillfålle all yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU6 (pdf, 764 kB)

Yttrande 1990/91:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 BoUSy Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlet har vid sammanträde den 16 april 1991 beslutat bereda hostadsutskottct tillfälle all yttra sig bl.a.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU5 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1990/91:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:Bo U4y Energisparande i bebyggelsen m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 9 april 1991 berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1990/91 88 om energipolitiken och motioner i anslutning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU4 (pdf, 558 kB)

Yttrande 1990/91:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU3y En miljöbalk Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 21 mars 1991 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle au avge yttrande över proposition 1990/91:90 i den del som avser miljöbalken jämte molionerna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1990/91:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU2y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 6 november 1990 beslutat bereda bostadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1990/91:14

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU2 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1990/91:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoUly Viss ändring i fastighetsmäklarlagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 21 februari 1990 beslutat att inhämta yttrande från bostadsutskottet över motionerna 1989/90:L703 av Martin Olsson och Stina Eliasson båda

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU1 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1990/91:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1990/91 AU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:150 kompletteringspropositionen och med aniedning av den avgivna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:AU5 (pdf, 731 kB)

Yttrande 1990/91:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1990/91:A U4y Sockernäringen Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 14 mars 1991 berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt

1990-12-31

Yttrande 1990/91:AU4 (pdf, 330 kB)

Yttrande 1990/91:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1990/91 AU3y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 AU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1990/91K302 av Martin Olsson

1990-12-31

Yttrande 1990/91:AU3 (pdf, 80 kB)

Yttrande 1990/91:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarkncidsutskottets yttrande 1990/91:A U2y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstilutionsutskottet har berett övriga rik.sdagsutskott tillfälle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade

1990-12-31

Yttrande 1990/91:AU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1990/91:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1990/91:AUly EG-fiågor Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner om EG. Aktuella motionsyrkanden inom arbetsmarknadsutskottets beredningsområde återfinns

1990-12-31

Yttrande 1990/91:AU1 (pdf, 488 kB)