Dokument & lagar (159 träffar)

Yttrande 1990/91:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU4y Lag om folkbokföringsregister, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m. samt motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU4 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU3y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. prop. 1990/91:14 jämte motioner 1990/91 KU3y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU3 (pdf, 267 kB)

Yttrande 1990/91:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU2y Vissa taxerings- och kontrollfrågor i anslutning dil skattereformen prop. 1990/91:5 jämte motioner 1990/91 KU2y Till skatteutskottet Till skatteutskottet har hänvisats proposition 1990/91:5, Taxering, kontroll

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU2 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1990/91:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KUly Förnyelse av offentlig sektor Till finansutskottet Konstitutionsutskottet har under förutsättning av finansutskottets samtycke beslutat överlämna motion 1989/90:K504 av Gunnar Björk m.fl. c till finansutskottet

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU1 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1990/91:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U9y Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. 1990/91 JoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU9 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U8y Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 2 maj 1991 avge yttrande över proposition 1990/91:147 om

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU8 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1990/91:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU7y Totalförsvarets civila del:Funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. m 1990/91 JoU7y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 12 mars 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU7 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1990/91:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U6y Skogsvårtisavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över fristående motioner som rör skogsvårdsavgiften. Motionerna innebär sammanfattningsvis

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU6 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1990/91:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 JoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU5 (pdf, 676 kB)

Yttrande 1990/91:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U4y Anslag till länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:100 bil. 15, civildepartementet, såvitt

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU4 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1990/91:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU3y Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992 1990/91 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 november 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:47

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU3 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:JoU2y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1990/91 JoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 berett jordbruksutskottet m,fl. utskott tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU2 (pdf, 514 kB)

Yttrande 1990/91:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoUly Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. 1990/91 JoUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 22 maj 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU1 (pdf, 280 kB)

Yttrande 1990/91:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U4y Fråga om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 FöU4y Till konstitutionsutskottet Försvarsutskottet har den 16 april 1991 beretts tillfålle alt yttra sig över deb det förslag till ändrad ärendefördelning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU4 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1990/91:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91 FöU3y Transportrådets beredskapsuppgifter Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 5 februari beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig deb över motionerna 1990/91:T929 och 1990/91:T939 m, sdeb över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU3 (pdf, 118 kB)

Yttrande 1990/91:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U2y Konsekvensanalyser i vissa propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU2 (pdf, 64 kB)