Dokument & lagar (155 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05720/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1578 av Kristina Yngwe C Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att otillåten användning av bekämpningsmedel ska upphöra inom EU. Frågan är mycket lik den

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05437/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson M Slutdatum för livsmedelsstrategin Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin. En av utgångspunkterna

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05434/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1541 av Magnus Oscarsson KD Stöd vid skördeskador Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för de svenska bönder som drabbas av omfattande skördeskador. Det tidigare skördeskadeskyddet

Svarsdatum: 2016-09-09 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1541 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05435/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1542 av Jesper Skalberg Karlsson M Ändamålsenlig förvaltning av skarvfåglar Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för en förändring av skarvförvaltningen med hänsyn till den stora obalans som fågeln

Svarsdatum: 2016-09-08 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1542 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 35 kB)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:790 Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den största delen av Sveriges yta är täckt av skog och den största delen av den skogen brukas. I skogsvårdslagen slås det fast att det ska tas lika stor hänsyn till miljön som till produktionsintressen.

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05294/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1516 av Betty Malmberg M Utbrott av mjältbrand Betty Malmberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att utvärdera statens insatser i samband med mjältbrandsutbrottet, och i så fall vilka. Utbrottet av mjältbrand

Svarsdatum: 2016-08-25 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1516 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05190/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1498 av Johan Hultberg M Riberdahls efterträdare Johan Hultberg har frågat mig när regeringen kommer att besluta om en ny utredare avseende den rättsliga översynen av skogsvårdslag-stiftningen, dir 2015:121 och dir 2016:17och

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1498 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05180/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1490 av Johan Hultberg M Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund Johan Hultberg har frågat mig om jag avser verka för att ändra reglerna som råder inom fredningsområdet i Kattegatt och norra delen

Svarsdatum: 2016-08-24 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1490 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1489 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05155/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1489 av Sten Bergheden M Förbudet mot signalkräftor Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder och initiativ jag har tagit i min tjänsteutövning för att motverka förbudet mot signalkräftorna och om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2016-08-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1489 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1481 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05116/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1481 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Oacceptabla förhållanden under djurtransporter Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag avser agera för att Sverige ska påverka EU och enskilda medlemsländer för att

Svarsdatum: 2016-08-17 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1481 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1476 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05087/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1476 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag anser att Skogsstyrelsens val av metod att publicera avverkningsanmälningar,

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1476 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05086/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1475 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Förtroendet för Skogsstyrelsens styrelse Jonas Jacobsson Gjörtler har återigen frågat mig hur jag motiverar att jag och regeringen har fortsatt förtroende för samtliga ledamöter i Skogs-styrelsens

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1475 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04987/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1471 av Jesper Skalberg Karlsson M Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag har initierat en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1471 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04914/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1464 av Gunilla Nordgren M Beredskap för livsmedelsförsörjning Gunilla Nordgren har frågat mig om livsmedelberedskap kommer att ingå i den kommande livsmedelsstrategin. Jag vill till en början konstatera att detta är ett

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1464 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04905/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1461 av Gunilla Nordgren M Förtydligande i direktivet om översyn av skogsvårdslagen Gunilla Nordgren har frågat mig om jag avser att förtydliga direktivet till utredningen av skogsvårdslagen att inga inskränkningar i den

Svarsdatum: 2016-08-11 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1461 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Interpellation 2015/16:749 av Mats Green (M)

Interpellation 2015/16:749 Det svenska kräftfisket av Mats Green M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Onsdagen den 3 augusti 2016 införs ett nytt EU-direktiv för att stoppa invasiva arter som kan hota biologisk mångfald. Det innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 invasiva

Inlämnad: 2016-08-02 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:749 av Mats Green (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svenska kräftfisket

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1455 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr S2016/04833/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren M Gårdsförsäljning av lokalproducerat Cecilia Widegren har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht om han avser ge dessa producenter rimliga villkor för att de ska kunna utveckla

Svarsdatum: 2016-07-27 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1455 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1411 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04619/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1411 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Mjölkkrisen och EU-åtgärder Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om agerandet vid rådsmötet, vad gäller förslaget till höjning av taket för intervention, är i linje med den av riksdagen

Svarsdatum: 2016-07-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1411 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1374 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04336/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1374 av Daniel Bäckström C Regler kring gödselförbud och deras inverkan på svenskt jordbruk Daniel Bäckström har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder och tillsätta en utredning om hur nuvarande gödselregler påverkar

Svarsdatum: 2016-06-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1374 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1371 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/04305/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1371 av Lars Eriksson S Djursjukhuset Strömsholms verksamhet Lars Eriksson har frågat mig om den uppkomna situationen vad avser brist på behörig personal djursjukskötare vid djursjukhuset Strömsholms verksamhet föranleder

Svarsdatum: 2016-06-22 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1371 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)