Dokument & lagar (43 träffar)

Redogörelse 2014/15:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:VPN1 2014/15:VPN1 Verksamhetsredogörelse Valprövningsnämnden 2014 Till riksdagen Valprövningsnämnden antog vid ett sammanträde den 28 januari 2015 sin verksamhetsredogörelse för 2014. Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2014 till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2015 Marianne

2015-02-03

Redogörelse 2014/15:VPN1 (pdf, 98 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2014:82

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i ett beslut den 21 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Hylte kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 21 september 2014. Redogörelse för överklagandet Hylte Arbetarekommun genom

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:81

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde i ett beslut den 24 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Habo kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet kungjordes på länsstyrelsens webbplats den 26 september 2014. Redogörelse för överklagandet Olle Moln

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:48

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Klippans kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Klippan har

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:44

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 3 oktober 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Båstad den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 3 oktober 2014. Redogörelse för överklagandet Socialdemokraterna i Båstad har genom

2014-12-17

Valprövningsnämndens beslut 2014:92

Valmyndigheten beslutade den 31 oktober 2014 att avregistrera ett antal partibeteckningar för val till riksdagen, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. En av de partibeteckningar som avregistrerades var Torslandapartiet för val till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun. Beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:69-70

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i två olika beslut den 30 september 2014 utgången av valen till dels kommunfullmäktige i Piteå kommun den 14 september 2014, dels landstingsfullmäktige i Norrbottens län den 14 september 2014. Valresultaten tillkännagavs genom att protokollen med besluten lades fram för granskning

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:68, 69 (delvis)

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena AA och BB har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:67

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014 Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Länsstyrelsen i Västerbottens län fastställde i beslut dels den 23 september 2014, dels den 25 september

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:66

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Länsstyrelsen i Jämtlands län fastställde i beslut dels den 22 september, dels den 24 september 2014 utgången

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:65

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:64

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört att personer fått felaktig

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:62 L

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 25 september 2014 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 25 september 2014. Redogörelse för överklagandet A A

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:62 K

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 23 september 2014 utgången av valet till kommunfullmäktige i Partille kommun den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom att protokollet med beslutet lades fram för granskning den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet A A har i ett

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:61, 62

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandena AA dnr 61-2014 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:60

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att valet till riksdagen

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:58

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:59

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 11 oktober 2014. Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i beslut dels den 21 september, dels den 26 september 2014 utgången

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:57

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak att han

2014-12-10

Valprövningsnämndens beslut 2014:56

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 20 september 2014 utgången av valet till riksdagen den 14 september 2014. Valresultatet tillkännagavs genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2014. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande.

2014-12-10

Paginering