Dokument & lagar (5 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2012:8

Sedan A A avgått som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utsåg Länsstyrelsen i Östergötlands län B B som ledamot och C C som ersättare. C C har överklagat beslutet och anfört att han för tre månader sedan framfört till sin partiordförande att han inte var intresserad av att bli ersättare

2012-08-08

Valprövningsnämndens beslut 2008:9

Länsstyrelsen i Västerbottens län föreslog i skrivelse den 3 april 2008 ställd till Vilhelmina kommun att Dikanäs valdistrikt skulle läggas samman med Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt och att Lövlidens valdistrikt skulle läggas samman med Nästansjö valdistrikt. Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun avstyrkte den 23 juni

2008-12-18

Valprövningsnämndens beslut 2008:4

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 27 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnesta kommun. Miljöpartiet de gröna fick då tre mandat. Till ledamöter i kommunfullmäktige för partiet utsågs AA, BB och CC med DD och EE som ersättare. AA valdes in genom personröster. Sedan AA avgått som

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:2

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 26 september 2006 utgången av valet till kommunfullmäktige i Motala kommun. Sverigedemokraterna erhöll därvid två mandat. AA och BB utsågs till ledamöter för västra respektive östra valkretsen. Enligt beslutet kunde ingen ersättare utses. Sedan AA avgått som ledamot av

2008-05-21

Valprövningsnämndens beslut 2008:3

Valmyndigheten fastställde i beslut den 21 september 2006 utgången av riksdagsvalet den 17 september 2006. Valresultatet kungjordes i Post och Inrikes Tidningar den 27 september 2006. Därmed var, enligt 14 kap. 25 första stycket vallagen 2005:837valet avslutat. AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden

2008-04-02