Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1989/90:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1989/90:UbUly En ny regional statlig förvaltning prop. 1988/89:154 1989/90 UbUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 7 september 1989 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UbU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1989/90:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU3y Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 1988/89 UU3y Till Socialutskottet Socialutskottet har med beslut den 3 april 1990 berett utrikesutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU3 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1989/90:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU2y Förvärv av tomt för nytt kansli i Bonn Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 mars beslutat bereda utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga 9 om treårsplanen för byggnadsstyrelsens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU2 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1989/90:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UUly Resurser till allsidig Europainformation Till näringsutskottet Utrikesutskottet har beslutat att till näringsutskottet överlämna motion 1989/90:U305 mp om resurser till allsidig Europainformation. I samband därmed vill

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU1 (pdf, 71 kB)