Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2011/12:UbU2y

2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU2y En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över

2012-04-19

Yttrande 2011/12:UbU2y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2011/12:UbU1y

2011/12:UbU1y Barnfattigdom Utbildningsutskottets yttrande 2011/12:UbU1y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna motionstiden 2011. Utbildningsutskottet avgränsar

2012-01-20

Yttrande 2011/12:UbU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1978/79:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:3 y över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m. Till kulturutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU3 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1978/79:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik såvitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1978/79:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:1 y över vissa delar av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU1 (pdf, 179 kB)