Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1978/79:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:3 y över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m. Till kulturutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU3 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1978/79:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik såvitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1978/79:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:1 y över vissa delar av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU1 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1974:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1974 UbU 1974:1 y Nr 1 y Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1974:34 angående anslag för budgetåret 1974/75 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Till

1974-12-31

Yttrande 1974:UbU1 (pdf, 31 kB)