Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1978/79:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:3 y över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m. Till kulturutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har kulturutskottet berett utbildningsutskottet tillfälle att

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU3 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1978/79:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:2 y med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik såvitt gäller tjänst som professor i regionalekonomi jämte motion Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 5 april 1979 har arbetsmarknadsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1978/79:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1978/79:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1978/79:1 y över vissa delar av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UbU1 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1972:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 3 år 1972 UbU 1972:3 y Nr3 y Utbildningsutskottets  yttrande  över  vissa  delar  av  propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motion. Till finansutskottet Genom beslut den 9 och den 22 november

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU3 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1972:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 2 år 1972  UbU 1972:2 y TiU kulturutskottet Genom beslut den 8 febmari 1972 har kulturutskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över motionen 1972:1046. För innevarande budgetår har under

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU2 (pdf, 41 kB)

Yttrande 1972:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1972 UbU 1972:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 8 februari 1972 har kultumtskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över följande motioner: 1972: 1041 av fröken Eliasson m.

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU1 (pdf, 102 kB)