Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 2006/07:Ub332 av Christian Holm (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub332 av Christian Holm m Avskaffande av kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av kårobligatoriet. Motivering I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, kap. 2, står det:


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub332 av Christian Holm (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub311 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub311 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén m Ökat stöd för kommersialisering av akademiska forskningsresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bibehålla det s.k. lärarundantaget lagen 1949:345 om rätten till arbetstagares


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub311 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (m) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub292 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub292 av Margareta Cederfelt m Skolskjutsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lika villkor för skolskjuts oavsett skolans huvudman. Motivering En stor andel av barnen i Sverige går i friskolor. Genom skolpengen är


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub292 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub261 av Anne Marie Brodén (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub261 av Anne Marie Brodén m Idrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i grundskolan och på gymnasiet. Motivering Vi behöver röra oss mer i Sverige. Problemen med


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub261 av Anne Marie Brodén (m) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:Ub331 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub331 av Christian Holm och Jessica Polfjärd m Betygsliknande omdömen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över grundskoleförordningens regler kring skriftliga omdömen. Motivering På senare år har frågan om skriftliga


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub331 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub330 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub330 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala m Avveckling av CSN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avveckla Centrala studiestödsnämnden. Ett fungerande studiestödssystem Kritiken mot CSN har genom


Utskottsberedning: 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub330 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub329 av Christian Holm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub329 av Christian Holm m.fl. m Avskaffande av fribeloppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avskaffa fribeloppet. Motivering Tanken på en fribeloppsgräns är felaktig. Systemet får som konsekvens att om en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub329 av Christian Holm m.fl. (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub327 av Hillevi Engström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub327 av Hillevi Engström m EU-kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kunskap om EU behöver öka inom grund- och gymnasieskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub327 av Hillevi Engström (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub326 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub326 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson m Forskningen vid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphävande av 6 kap. 4 a stiftelselagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:CU11 2006/07:UbU11 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Ub326 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (m) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson m Ersättningen till fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till fristående skolor. Motivering I många kommuner drar man fortfarande av för s.k. skolpliktkostnader då


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub298 av Jeppe Johnsson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub289 av Hillevi Engström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub289 av Hillevi Engström m Idrott och hälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändringar i skolans syn på undervisning i ämnet idrott och hälsa för att förebygga ohälsa och fetma hos barn och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub289 av Hillevi Engström (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub273 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub273 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Svenskundervisning för invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning av svenskundervisning för invandrare. Språket är nyckeln Nyckeln till framgång


Utskottsberedning: 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub273 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub257 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub257 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Kommunikation med punktskrift och punktskriftsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över vilken instans i samhället som ska ha ansvaret för att personer


Utskottsberedning: 2006/07:KU12 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub257 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So310 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2006/07:So310 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Folkhälsan och invandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet för folkhälsan och invandrares villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:So310 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:So308 av Hillevi Engström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:So308 av Hillevi Engström m Kvinnors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rättvisare och mer jämställd vård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forskningsinsatserna


Utskottsberedning: 2006/07:SoU8 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:So308 av Hillevi Engström (m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub290 av Ulf Sjösten (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub290 av Ulf Sjösten m Handläggningstider för högskolors universitetsansökningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ansökningar från högskolor inom ett år. Motivering Flera högskolor funderar på och förbereder


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub290 av Ulf Sjösten (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng m Fristående lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fristående lärarutbildningar. Motivering Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så viktig för


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub288 av Helena Bouveng (m) (doc, 41 kB)
Paginering