Dokument & lagar (33 träffar)

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor ska omfattas av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub318 av Allan Widman fp Pedagogiskt ansvar inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreståndare eller pedagogiskt ansvarig chef ska finnas för varje förskola. Motivering Den svenska förskolan har under


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub301 av Christer Nylander fp EU:s forskningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i EU:s forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra inriktningen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson fp Läkarutbildning till Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om läkarutbildning förlagd till Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom flera specialiteter.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson fp Retorik i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka retorikträningen i skolan och undersöka hur skolan lyckas med att lära ut retoriska kunskaper. Motivering Att våga tala inför en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner fp Förskolegrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det ska vara färre barn per förskolegrupp. Motivering Stora barngrupper har under flera år varit förskolans största kvalitetsproblem.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Litterär kanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en litterär kanon i skolan. Motivering Det finns ett starkt samband mellan skönlitteraturläsning, läsförmåga och elevens


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén fp Smärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning inom smärta. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rehabiliteringen av smärtpatienter.1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter fp Villkoren för jobb och företagande på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva Södertörns högskolas universitetsansökan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr244 av Anita Brodén fp Folkrörelsernas och folkbildningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:KrU10 2006/07:SfU1 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster c, fp Utökad tandläkarutbildning i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökad tandläkarutbildning i Umeå. Motivering Tandläkarutbildningen i Umeå


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson fp Rätt till nattdagis i skollagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rätten till nattdagis bör skrivas in i skollagen. Motivering God barnomsorg med minskade barngrupper, pedagogiskt utbildad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub415 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub234 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub234 av Barbro Westerholm fp Forskning vid enskilda högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga anslag för forskning och studiestöd till doktorander vid Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub234 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist fp Forskning inom innovationsvetenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmuntra forskning inom ämnet innovationsvetenskap vid Sveriges samtliga universitet. Motivering Det finns 14


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub296 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub296 av Camilla Lindberg fp Inrättande av ett psykiatricenter i Säter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att inrätta ett psykiatricenter i Säter i samarbete med Uppsala universitet och Högskolan


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub296 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 39 kB)
Paginering