Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster c, fp Utökad tandläkarutbildning i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökad tandläkarutbildning i Umeå. Motivering Tandläkarutbildningen i Umeå


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson c Högre hemslöjdsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föra över högre hemslöjdsutbildning från Handarbetets Vänner till Göteborgs universitet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén c Trafikutbildning och körkortsteori Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att erbjuda gymnasieeleverna trafik- och körkortsteori. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley c Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning i syfte att avskaffa det svenska kårobligatoriet. Motivering Föreningsfriheten är en grundläggande


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren c Södertörn som universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Södertörns högskolas universitetsansökan ska överlämnas till Högskoleverket för kvalitetsprövning under 2006/07 i syfte att


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub236 av Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub236 av Annie Johansson c Studenters rätt att välja tre terminer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda studenters valmöjligheter att studera tre terminer. Motivering Den högre utbildningen måste sträva efter


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub236 av Annie Johansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström c Elevbesök i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att alla landets elever i grundskolan eller gymnasieskolan vid något tillfälle under sin skoltid


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg c Professionsuniversitet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Högskolan i Borås bör bli Sveriges första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen. Motivering Högskolan


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg (c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström c Svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs forskning om vad den successiva övergången till enbart engelska i skolan innebär för den svenska språkkänslan


Utskottsberedning: 2006/07:KrU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén c Folkhälsa, fysisk aktivitet och stora idrottsevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka utrymmet för idrott i skolan.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:KrU5 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. m, s, fp, mp, kd, c, v Säkerhet på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan. Motivering I FN:s Barnrättskommittés slutrapport


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub237 av Solveig Zander (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub237 av Solveig Zander c Politisk information till barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samhällsinformation och politisk information till barn och ungdomar i skolan. Motivering Det svenska samhället


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub237 av Solveig Zander (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub385 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub385 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, c, fp Linköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Linköpings universitet. Motivering I regeringsförklaringen redovisades målen med svensk forskning: Sverige ska bli


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub385 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub217 av Lars-Ivar Ericson och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub217 av Lars-Ivar Ericson och Maria Kornevik-Jakobsson c Utbildning för hantverksyrken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning för hantverksyrken. Motivering Det råder brist på hantverkare inom nästan alla yrken.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub217 av Lars-Ivar Ericson och Maria Kornevik-Jakobsson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub201 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub201 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson c Dolda funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa obligatoriska kurser om dolda funktionshinder i lärarnas grundutbildning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:JuU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub201 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c) (doc, 43 kB)