Dokument & lagar (460 träffar)

Betänkande 2006/07:UbU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning. Skollagen ändras så att förutsättningarna för kommunala bidrag till enskild som bedriver allmän förskola blir desamma som för annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. 350 miljoner kronor läggs på lärares kvalificerade fortbildning samt möjlighet att forska och delta i forskarutbildning. 60 miljoner går till fortbildning av obehöriga lärare samt till validering. För implementering av forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning ökar anslaget med 10 miljoner kronor. 121 miljoner kronor läggs på utredning och eventuell implementering av nya mål och betygskriterier, på utveckling och implementering av kontrollstationer och likvärdiga betyg, på utredning om gymnasieskolan och på satsningar på funktionshindrade elever, inklusive återupprättande av Ekeskolan och Hällsboskolan till statliga specialskolor. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna reduceras med 600 miljoner kronor. Bidraget till fackliga och andra organisationers uppsökande verksamhet tas bort. Inom högskolan sker en kvalitetsförstärkning genom att ersättningsnivåerna höjs till de två utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik samt naturvetenskap, teknik och farmaci. Anslagen till lärosätenas grundutbildning ökar därigenom med 136 miljoner kronor. Läkarutbildningen och tandläkarutbildningen byggs ut med fler studenter. Universiteten får ytterligare 200 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:UbU1 (pdf, 4356 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00-09.30 Universitetskansler Sigbrit Franke presenterar utredning om lärarutbildningen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av förslag

2006-11-30 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-30 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Universitetskansler Sigbrit Franke, Högskoleverket, presenterar utredning om lärarutbildningen. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:5 justeras. 3 Anmälningar Kanslichefen

2006-11-30

Omröstning 2006/07:UbU3p2 Lärlingsutbildning

Votering: betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, förslagspunkt 2 Lärlingsutbildning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub355. Datum: 2006-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 1 18 m 85 0 1 11

2006-11-29

Omröstning 2006/07:UbU3p1 Återkallande av gymnasiereformen 2007

Votering: betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Återkallande av gymnasiereformen 2007 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:871 om ändring i skollagen 1985:1100Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 16 punkt 3

2006-11-29

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande FPM-UbU2:2 jämte motionerna:

2006-11-28 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-28 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:4 justeras. 2 Överlämnade av motion till försvarsutskottet Utskottet beslutar under förutsättning av berört utskotts medgivande att överlämna motion

2006-11-28

Motion 2006/07:Ub4 av Christina Axelsson och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub4 av Christina Axelsson och Sylvia Lindgren s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att behålla rekryteringsbidraget. Motivering Avsikten med införandet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub4 av Christina Axelsson och Sylvia Lindgren (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rekryteringsbidraget. Motivering Rekryteringsbidraget är till för personer som fyllt 25 år och som


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub5 av Jörgen Hellman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub2 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub2 av Luciano Astudillo s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rekryteringsbidrag. Motivering Rekryteringsbidraget är ett stöd som riktar sig till dem som behöver


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub2 av Luciano Astudillo (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. v Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Motivering Regeringen föreslår att rekryteringsbidraget ska avvecklas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Betänkande 2006/07:UbU3

Gymnasiereformen 2007 (Gy 07) som riksdagen beslutade om 2004 återkallas (se 2003/04:UbU13 ). Det betyder att förändringar som ämnesbetyg, nya kursplaner, gymnasieexamen och historia som kärnämne inte kommer att genomföras. Regeringen planerar en större strukturförändring av gymnasieskolan och menar att det skulle leda till alltför mycket besvär med flera genomgripande reformer efter varandra.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2006-11-16 Debatt: 2006-11-29 Beslut: 2006-11-29

Betänkande 2006/07:UbU3 (pdf, 98 kB) Webb-tv debatt om förslag: Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan 4. Anmälan

2006-11-16 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-16 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:3 justeras. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar slutligt proposition 2006/07:1 Budget-propositionen för 2007, utgiftsområde

2006-11-16

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2006-11-14 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM 2006-11-14 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:2 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Mottagande av motion från kulturutskottet Kulturutskottet

2006-11-14

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2006-11-09 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM 2006-11-09 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:1 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Överlämnade av motion till socialutskottet Utskottet beslutar

2006-11-09

Proposition 2006/07:17

Regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till Prop. vuxenstuderande 2006/07:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:17 (pdf, 146 kB)