Dokument & lagar (460 träffar)

Omröstning 2006/07:UbU7p5 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Barnomsorg på obekväm arbetstid Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 1, 2006/07:Ub320, 2006/07:Ub397, 2006/07:Ub415 och 2006/07:Ub417. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p4 Studenter och de sociala trygghetssystemen

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studenter och de sociala trygghetssystemen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkandena 6, 7 och 12. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 0 35 m 78 0 0

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p6 Speciella villkor för studiemedel

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 6 Speciella villkor för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr244 yrkande 4, 2006/07:Ub255 yrkande 3, 2006/07:Ub374 och 2006/07:A270 yrkande 37. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel fribeloppet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 39, 2006/07:Ub247, 2006/07:Ub255 yrkande 4 och 2006/07:Ub329. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, mp Parti

2007-03-22

Betänkande 2006/07:UbU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om gymnasieskolan. Skälet är bland annat gällande lagar och regler, att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag och en pågående utredningen om en reformerad gymnasieskola. Motionerna handlar bland annat om satsningar och utveckling av yrkesutbildningen, körkortsutbildning för gymnasieelever, lagreglering av rätten till kostnadsfria luncher respektive rätt till näringsriktiga måltider samt obligatoriska utvecklingssamtal.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:UbU9 (pdf, 158 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Proposition 2006/07:91

2006/07:91 förhållanden. 2007. U2005/8751/UH myndighet. ställd. anden. 20 ekonomiska kontakter. projektet. oundgängligen beteende. till. bestämmelse. enlighet ikraftträdande. gångsbestämmelse. beaktansvärda ning. lämnats. rande person. juli Volvo. Leijonram. samverkan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:91 (pdf, 225 kB)

Proposition 2006/07:69

2006/07:69 denna. prövats. genomfört kommunikationssynpunkt. annat. nämnd. och U2006/8833/RS elever prövats. sådana omhändertagandet. lagstiftning. studiero. ordförande. lagrådsremiss. remitterade kan 2007. för 19 två långhelger utbildningsmomentet och överklagandenämndens 400402 emot och inhibition. eller


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:69 (pdf, 349 kB)

Proposition 2006/07:71

2006/07:71 kommunen. 2007. följande omfatta ningen. sökanden. får ställd självkostnad. lägre utbildning. oktober avsnitt och regional utanför eller kostnadsdrivande avtal. ens ningen. skall interkommunal ning. olika mottagning. program fördjupningsblocket. block. utbildningen.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:71 (pdf, 326 kB)

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2006/07:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2006 Sammanfattning En av Riksrevisionens uppgifter är att granska årsredovisningen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Senast en månad efter

2007-03-19

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS12 (doc, 285 kB)

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Ingenjörsvetenskapsakademien IVApresentation av IVA:s verksamhet inom utbildning och forskning Per Storm, Thomas Malmer och Ulla Svantesson 2. Kl.

2007-03-15 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-03-15 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Ingenjörsvetenskapsakademien IVAPer Storm och Thomas Malmer presenterar IVA:s verksamhet inom utbildning och forskning. 2 Uppvaktning Nationellt centrum för flexibelt lärande

2007-03-15

Betänkande 2006/07:UbU11

Reglerna för hur styrelserna för universitet och högskolor ska utses ändras den 25 april 2007. Syftet är att minska det politiska inflytandet. Regeringen ska till ordförande i en styrelse kunna utse rektor eller någon annan som är anställd vid det lärosäte som uppdraget avser. Den begränsning som finns i högskolelagen om att ordföranden bör vara någon som inte är anställd vid lärosätet tas därför bort. Det ska inte heller längre ska finnas något krav på att regeringen ska utse flertalet av övriga ledamöter i styrelserna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-03-15 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-28

Betänkande 2006/07:UbU11 (pdf, 222 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses

Betänkande 2006/07:UbU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om grundskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag. Motionerna handlar bland annat om skolans finansiering, skolans arbetsmiljö, information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat, lärarnas disciplinära befogenheter, skolans timplan, undervisning av särskilda ämnen som idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur- och musikskolor, feministiskt självförsvar i skolan.

Förslagspunkter: 66 Reservationer: 64
Justering: 2007-02-22 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:UbU8 (pdf, 699 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2006/07:UbU6

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2006 om studiestöd. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om en översyn av studiemedelssystemet, en nedläggning av Centrala studiestödsnämnden och en höjning av fribeloppet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-03-21 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:UbU6 (pdf, 181 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Betänkande 2006/07:UbU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om principer för resursfördelning, ansökningar om universitetsstatus och vetenskapsområden, masterexamen, förstärkningar av vissa lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll och omfattning, vidareutbildning, komplettering och validering, avgifter för högskolestudier, tillträdesfrågor, högskolans personal, studenters rättigheter samt kårobligatoriet.

Förslagspunkter: 33 Reservationer: 24
Justering: 2007-02-15 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-28

Betänkande 2006/07:UbU4 (pdf, 362 kB)

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkanden 2006/07:UbU6 Studiestöd 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning

2007-03-01 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-03-01 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:12 justeras. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om studiestöd jfr 5 prot. nr 7Utskottet fattar beslut

2007-03-01

Betänkande 2006/07:UbU7

Riksdagen sade nej till motionsförslag om förskolan med hänvisning till pågående beredning av i första hand en ny skollag och en familjepolitisk reform samt pågående utredningar. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 12
Justering: 2007-02-22 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:UbU7 (pdf, 230 kB)

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 SACO:s studentråd angående rapport om studenten i trygghetssverige ordföranden Eva Westerberg, Mia Sand, Stockholms studentkår, Mikaela Staaf, SACO,

2007-02-22 09:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2007-02-22 TID 09.00-09.50 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning SACO:s studentråd, ordförande Eva Westerberg, Mia Sand, Stockholms studentkår, Mikaela Staaf, SACO och Susanna Hansson, Uppsala Studentkår presenterar rapport om studenten

2007-02-22