Dokument & lagar (460 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Proposition 2006/07:107

Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:107 (pdf, 323 kB)

Omröstning 2006/07:UbU11p1 Utseende av styrelseledamöter

Votering: betänkande 2006/07:UbU11 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses, förslagspunkt 1 Utseende av styrelseledamöter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:43 och avslår motionerna

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU5p6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning

Votering: betänkande 2006/07:UbU5 Forskning, förslagspunkt 6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub402. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 109 0 20 m 84 0 0 13 c 28 0 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 30, 2006/07:So463 yrkande 6 och 2006/07:Ub299 yrkande 6. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p10 Förlängning av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 10 Förlängning av lärarutbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub264. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p20 Tillträdesregler för högskolan

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 20 Tillträdesregler för högskolan Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö205 yrkande 2, 2006/07:Ub205, 2006/07:Ub263 yrkande 7 och 2006/07:Ub326 yrkande 10. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p19 Avgifter för högskolestudier

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 19 Avgifter för högskolestudier Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub222, 2006/07:Ub255 yrkande 13 och 2006/07:Ub272. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 20. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 84

2007-03-28

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 12:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet

2007-03-27 12:30:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner

2007-03-27 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-03-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Yttrande till socialutskottet Socialutskottet har berett

2007-03-27

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:1

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 12.3012.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten Göran Lennmarker m förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de deputerade välkomna. 2 Upprop Upprop förrättades

2007-03-27

Proposition 2006/07:86

2006/07:86 avsnitt 5 U2006/9726/S U2007/301/S uttalanden elevernas förordningsregleringen gymnasieutbildning. under information U2006/9726/S Skolledarförbund U2007/301/S skolledarförbund.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:86 (pdf, 159 kB)

Betänkande 2006/07:UbU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Skälet är bland annat gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om satsningar och förstärkning av vuxenutbildningen, inrättande av yrkes- eller fackhögskolor, utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen, validering av vuxnas och invandrares betyg och kunskaper samt att svenska för invandare (sfi) ska kunna läsas i kombination med till exempel praktik och förvärvsarbete. Andra motioner handlar om behörighetskrav för lärare i sfi, sfi-undervisning om demokratins möjligheter och gränser, sfi-checkar, konkurrensutsättning av sfi-undervisningen, satsningar på hantverksskolor, lärcentrum i Blekinge län, grundläggande vuxenutbildning för högskoleutbildade utrikes födda och punktskriftsutbildning.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Beredning: 2007-01-25 Justering: 2007-03-01 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:UbU10 (pdf, 173 kB)

Omröstning 2006/07:UbU7p14 Rätt till skolbarnsomsorg

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 14 Rätt till skolbarnsomsorg Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 27. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 95 0 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 18

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p9 Modersmål

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 9 Modersmål Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub256 yrkande 4 och 2006/07:Ub340. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 93 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p2 Etableringsrätt i barnomsorgen

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 2 Etableringsrätt i barnomsorgen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 41 och 2006/07:Ub256 yrkande 2. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p10 Jämställdhet

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 10 Jämställdhet Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub418 yrkande 1. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 95 0 35 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 18 0 0 10

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU7p1 Allmän förskola m.m.

Votering: betänkande 2006/07:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Allmän förskola m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub204 och 2006/07:Ub413. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 94 0 36 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp

2007-03-22