Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren s Tidsgränser i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om slopade tidsgränser i förskolan. Motivering Alla barn har rätt till lek och utveckling i förskolan. Oavsett


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub412 av Veronica Palm och Sylvia Lindgren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo s Resurser till fritidsverksamheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fritidsverksamheterna. Motivering Att ha en innehållsrik och trygg fritid är A och O för alla våra


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub411 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. s Jämlikhet och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hyresvärdarna måste överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU6 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:UbU10 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. s Högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablerandet av högskoleutbildningar i storstädernas förorter. Motivering Vi lever i ett samhälle


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub421 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm s Segregation och klasskillnader i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lika chans för alla kräver olika resurser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub420 av Anders Ygeman och Veronica Palm (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub410 av Veronica Palm s Etnocentrism i utbildningsmaterial Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket ges i uppdrag att genomföra en kritisk analys av det tryckta undervisningsmaterialet som används i grund-


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub410 av Veronica Palm (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. s Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt att utvärdera hela sin skolsituation. Motivering Mycket har hänt i skolan. Utvecklingen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. s Hälsovård för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om professionell elevhälsovård. Motivering Hälsotillståndet bland barn och ungdomar har blivit allt sämre under den senaste tioårsperioden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Läxläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avskaffa läxor i skolan. Motivering Läxorna har i dag blivit en klassfråga. Många elever upplever att läxor tvingar dem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. s HBT-personer och utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbildning och pedagogiska verktyg kommer lärare till godo kring frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter på skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgifter på skolmat i gymnasieskolan. Motivering Runtom i landet har många kommuner börjat försämra villkoren för unga, vilket vi


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. s Hälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hälsa i skolan. Motivering I dag är fetma och övervikt hos barn en första signal till ohälsa och allvarliga sjukdomar som de kan drabbas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub413 av Veronica Palm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub413 av Veronica Palm s Avgiftsfri förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri för alla barn i hela Sverige, och att förskolan är en del av det livslånga lärandet. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub413 av Veronica Palm (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av skollagen när det gäller avgifter i grundskolan. Motivering Situationen för barn och ungdomar från fattiga hem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. s Behöriga lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av behöriga lärare. Motivering För att få en bra skola krävs välutbildade lärare. Den nya lärarutbildningen är ett bra instrument


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. s Villkoren för elevskyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag i skolan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s Unga på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:FiU1 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. s Körkortsutbildning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en trafikantutbildning och en förberedande körkortsutbildning i skolan. Motivering Innehav av körkort är en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)