Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 12 april 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-04-23

Yttrande 2006/07:UbU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Yttrande 1977/78:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:5 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:5 y över vissa delar av propositionen 1977/78:164 oin åtgärder mot ungdomsarbetslöshet jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU5 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1977/78:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1911 pS:4 y Utbildningsutskottets yttrande 1911 pS:4 y iver vissa delar av propositionen 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar Till kulturutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har kulturutskottet anmodat utbildningsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU4 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1977/78:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:3 y iver vissa delar av propositionen 1977/78:140 med fiirslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 TiU finansutskottet Finansutskottet har hemställt att ulbildningsulskottet avger yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU3 (pdf, 29 kB)

Yttrande 1977/78:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:2y över motioner om riksbankens jubileumsfond Till finansutskottet I den under allmänna motionstiden av Olof Palme m, fl, s väckta motionen 1977/78:886 hemställs med hänvisning till vad som anförts

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU2 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1977/78:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:1y över motioner om befolkningsfrågan Till socialutskottet Genom beslut den 25 maj 1977 har socialutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande över motionerna 1976/77:730 och 1976/77:1098

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU1 (pdf, 176 kB)