Dokument & lagar (50 träffar)

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor ska omfattas av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub318 av Allan Widman fp Pedagogiskt ansvar inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreståndare eller pedagogiskt ansvarig chef ska finnas för varje förskola. Motivering Den svenska förskolan har under


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub301 av Christer Nylander fp EU:s forskningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i EU:s forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra inriktningen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson fp Läkarutbildning till Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om läkarutbildning förlagd till Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom flera specialiteter.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson fp Retorik i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka retorikträningen i skolan och undersöka hur skolan lyckas med att lära ut retoriska kunskaper. Motivering Att våga tala inför en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner fp Förskolegrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det ska vara färre barn per förskolegrupp. Motivering Stora barngrupper har under flera år varit förskolans största kvalitetsproblem.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Litterär kanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en litterär kanon i skolan. Motivering Det finns ett starkt samband mellan skönlitteraturläsning, läsförmåga och elevens


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén fp Smärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning inom smärta. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rehabiliteringen av smärtpatienter.1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter fp Villkoren för jobb och företagande på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva Södertörns högskolas universitetsansökan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:U261 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U261 av Anita Brodén fp Kvaliteten i biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att biståndsgivarna i högre utsträckning måste samordna sina insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:U261 av Anita Brodén (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U251 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U251 av Ulf Nilsson m.fl. fp Integrationen över Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa regelförenkling och kravrätt för människor som lever och arbetar i gränsregionen mellan Sverige och Danmark. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U251 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:U244 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U244 av Anita Brodén fp Bistånd och demokratiseringsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ställa krav på att det svenska biståndet stärker samarbetsländernas demokratiska processer och ländernas


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2008/09:UU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U244 av Anita Brodén (fp) (doc, 39 kB)
Paginering