Dokument & lagar (53 träffar)

Motion 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson kd Barns och ungdomars psykiska ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns och ungdomars psykiska ohälsa. Motivering Unga människors nyttjande av psykiatrin ökar för


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub383 av Yvonne Andersson och Inger Davidson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser med ekonomisk


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. kd Humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom det humanitära biståndet. Motivering Idag nekas 115 miljoner barn i världen rätten till utbildning. Av


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning


Utskottsberedning: 2006/07:UU8 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U280 av Rosita Runegrund kd Fattiga länders möjlighet att påverka handelsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige ska verka för reformer inom EU och Världshandelsorganisationen, WTO, för att öka möjligheterna


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U279 av Rosita Runegrund kd Mikrokrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om volymen av mikrokrediter inom utvecklingssamarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om valutasäkring


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N343 av Yvonne Andersson kd Hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantverket i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hantverket och den praktiska


Utskottsberedning: 2006/07:KrU9 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Ub345 av Else-Marie Lindgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub345 av Else-Marie Lindgren kd Skolskjuts för elever med växelvist boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen gällande skolskjuts för elever med växelvist boende. Motivering I Sverige råder skolplikt för


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub345 av Else-Marie Lindgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub317 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub317 av Ingemar Vänerlöv kd Teckenspråkslärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det stora behovet av fler utbildade teckenspråkslärare. Motivering Döva har sedan 1981 rätt att få samhällsinformation och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub317 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub316 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub316 av Ingemar Vänerlöv kd Film- och medieutbildning vid Högskolan Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om film- och medieutbildningen vid Högskolan Väst. Motivering Högskolan Väst verkar i en region med stark industritradition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub316 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U273 av Alf Svensson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U273 av Alf Svensson kd Diplomatisk närvaro och frånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om politisk översyn av den svenska utrikesförvaltningens representation utomlands. Motivering I regeringsförklaringen den 6 oktober


Utskottsberedning: 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U273 av Alf Svensson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U254 av Alf Svensson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U254 av Alf Svensson kd EU och Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att stimulera en bred nationell diskussion kring Turkiets framtida medlemskap i EU. Motivering I Europaparlamentet och inom EU:s


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U254 av Alf Svensson (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström kd Unga flickors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vård och behandling för flickor med ätstörningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv kd Neuropsykiatriska funktionshinder och kriminalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att kunskapen om sambanden mellan kriminalitet och neuropsykiatriska funktionshinder implementeras


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub240 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub240 av Ingemar Vänerlöv kd ANT-undervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ANT-kunskap. Motivering Elevernas konsumtion av alkohol, narkotika och tobak tenderar för närvarande att öka. En bidragande


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub240 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 39 kB)
Paginering