Dokument & lagar (27 träffar)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c)

Motion till riksdagen 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. kd, m, fp, v, mp, c Barnets rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av EU:s medborgare är barn. Det mesta som EU bestämmer


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, v, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U303 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:U303 av Kerstin Lundgren c Minoriteters situation i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vaksamhet och tydlighet vad gäller mänskliga rättigheter i Turkiet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U303 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster c, fp Utökad tandläkarutbildning i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utökad tandläkarutbildning i Umeå. Motivering Tandläkarutbildningen i Umeå


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub428 av Stefan Tornberg och Maria Lundqvist-Brömster (c, fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Generell masterexamensrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att efter genomförd kvalitetsprövning ge Högskolan i Skövde rätt att utfärda masterexamen. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub323 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson c Högre hemslöjdsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föra över högre hemslöjdsutbildning från Handarbetets Vänner till Göteborgs universitet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub322 av Ulrika Carlsson i Skövde och Maria Kornevik-Jakobsson (c) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén c Trafikutbildning och körkortsteori Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att erbjuda gymnasieeleverna trafik- och körkortsteori. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub276 av Birgitta Sellén (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. c, m, fp, v, mp Internationellt arbete gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges agerande i bilaterala kontakter samt inom internationella organisationer gentemot stater som


Utskottsberedning: 2007/08:UU10 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U259 av Annika Qarlsson och Erik A Eriksson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:U259 av Annika Qarlsson och Erik A Eriksson c Utlåning till diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta konkreta initiativ för att bidra till en diskussion om illegitima skulder och oansvarig utlåning


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:U259 av Annika Qarlsson och Erik A Eriksson (c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley c Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning i syfte att avskaffa det svenska kårobligatoriet. Motivering Föreningsfriheten är en grundläggande


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub308 av Annie Johansson och Fredrick Federley (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren c Södertörn som universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Södertörns högskolas universitetsansökan ska överlämnas till Högskoleverket för kvalitetsprövning under 2006/07 i syfte att


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub242 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub236 av Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub236 av Annie Johansson c Studenters rätt att välja tre terminer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda studenters valmöjligheter att studera tre terminer. Motivering Den högre utbildningen måste sträva efter


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub236 av Annie Johansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström c Elevbesök i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att alla landets elever i grundskolan eller gymnasieskolan vid något tillfälle under sin skoltid


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub233 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg c Professionsuniversitet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Högskolan i Borås bör bli Sveriges första professionsuniversitet med rätt att utfärda doktorsexamen. Motivering Högskolan


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub232 av Claes Västerteg (c) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:U211 av Johan Linander (c)

Motion till riksdagen 2006/07:U211 av Johan Linander c Gränsbarriärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en målsättning att det ska vara lika enkelt att jobba och bo i olika nordiska länder som inom ett land. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U211 av Johan Linander (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström c Svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs forskning om vad den successiva övergången till enbart engelska i skolan innebär för den svenska språkkänslan


Utskottsberedning: 2006/07:KrU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén c Folkhälsa, fysisk aktivitet och stora idrottsevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka utrymmet för idrott i skolan.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:KrU5 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c) (doc, 45 kB)
Paginering