Dokument & lagar (658 träffar)

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. v Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att händelserna i Boka måste utredas noggrant. Riksdagen beslutar att avslå


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. mp Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en rätt att omhänderta föremål som tillhör elev samt även en rätt att överklaga detta beslut.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. v Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör upphöra med krigsmaterielexport till de krigförande


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s Vissa skolfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan inte längre ska gälla avsnitt 4Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Motivering I proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om närhetsgaranti i gymnasieskolan. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:71


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Yttrande 2006/07:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2006/07:UbU1 Driftsformer för sjukhus Till socialutskottet Socialutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

2007-03-29

Yttrande 2006/07:UbU1y (pdf, 106 kB)

Proposition 2006/07:107

Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:107 (pdf, 323 kB)

Omröstning 2006/07:UbU11p1 Utseende av styrelseledamöter

Votering: betänkande 2006/07:UbU11 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses, förslagspunkt 1 Utseende av styrelseledamöter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:43 och avslår motionerna

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU5p6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning

Votering: betänkande 2006/07:UbU5 Forskning, förslagspunkt 6 Vetenskapsrådets uppdrag om stamcellsforskning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub402. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 109 0 20 m 84 0 0 13 c 28 0 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 8 Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 30, 2006/07:So463 yrkande 6 och 2006/07:Ub299 yrkande 6. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p10 Förlängning av lärarutbildningen

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 10 Förlängning av lärarutbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub264. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 83 0 0 14 c 27 0 0 2 fp 22 0

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p20 Tillträdesregler för högskolan

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 20 Tillträdesregler för högskolan Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö205 yrkande 2, 2006/07:Ub205, 2006/07:Ub263 yrkande 7 och 2006/07:Ub326 yrkande 10. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p19 Avgifter för högskolestudier

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 19 Avgifter för högskolestudier Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub222, 2006/07:Ub255 yrkande 13 och 2006/07:Ub272. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1

2007-03-28

Omröstning 2006/07:UbU4p21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

Votering: betänkande 2006/07:UbU4 Högskolan, förslagspunkt 21 Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub255 yrkande 20. Datum: 2007-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 1 0 19 m 84

2007-03-28

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 12:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet

2007-03-27 12:30:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte följdmotioner

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utbildning om biståndspolitikens ramverk Departementsrådet Johanna Brismar Skoog Departementsrådet Torgny Holmgren Departementsrådet

2007-03-27 11:00:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-03-27 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:13 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Yttrande till socialutskottet Socialutskottet har berett

2007-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-27 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:20. 2 Meddelanden och administrativa frågor Diskuteras frågor rörande utskottets resa till Bryssel söndagen den 20 maj till tisdagen den 22 maj.

2007-03-27