Dokument & lagar (658 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Polarforskningssekretariatet informerar om sin verksamhet styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist 2. Justering

2007-04-19 09:00:00

Omröstning 2006/07:UbU10p5 Svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 5 Svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So310 yrkande 4, 2006/07:Ub231 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub273 och 2006/07:A270 yrkandena 36, 38 och 55. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-19

Omröstning 2006/07:UbU10p1 Övergripande frågor om vuxenutbildning

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om vuxenutbildning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub229, 2006/07:Ub339, 2006/07:Ub348, 2006/07:Ub369 och 2006/07:Ub373. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-04-19

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-04-19 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist, Polarforskningssekretariatet, informerar om sin verksamhet. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:16

2007-04-19

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-19 TID 09.4510.40 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Anders Hagelberg, kanslirådet Julius Liljeström och Europakorrespondent Magnus Schöldtz, samtliga UD, lämnar föredragning

2007-04-19

Betänkande 2006/07:UbU12

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds har överlämnat sin verksamhetsberättelse för år 2006 till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:UbU12 (pdf, 82 kB)

Betänkande 2006/07:UU13

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2006. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:UU13 (pdf, 93 kB)

Betänkande 2006/07:UU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté med mera under 2006. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2006. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:UU6 (pdf, 93 kB)

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av redog. 2006/07:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Utrikesutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om ISP och strategisk exportkontroll generaldirektör Andreas Ekman, ISP 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 08:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Orientering om det konstitutionella fördraget 4. Övriga ärenden Bilagor protokoll p. 1 kansliPM p. 3 kansliPM p. 4

2007-04-17 08:30:00

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-04-17 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2006/07:14 och 15 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Justering av betänkande Utskottet behandlar Styrelsen

2007-04-17

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-17 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Generaldirektör Andreas Ekman och juridisk sakkunnig Håkan Rooth, båda ISP, lämnar föredragning om ISP och strategisk exportkontroll. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr

2007-04-17

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:3

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID 08.3009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 april 2007 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utdelad utskrift

2007-04-17

Motion 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. mp Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Grundläggande behörighet 2 4.1 Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan eller den gymnasiala vuxenutbildningen 2 4.2 Sökande med samlat


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub19 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning angående högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Utrikesutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Beredning av utkast till betänkande UU10 Berättelsen om verksamheten

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Öppen utfrågning om mobbning Bilagor Program

2007-04-12 09:00:00

Omröstning 2006/07:UbU9p4 Utvecklingssamtal

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Utvecklingssamtal Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp 21 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU9p3 Skolmåltider

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Skolmåltider Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 34, 2006/07:Ub309 yrkande 3, 2006/07:Ub362 och 2006/07:Ub427. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-12