Dokument & lagar (25 träffar)

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. v Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att händelserna i Boka måste utredas noggrant. Riksdagen beslutar att avslå


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U4 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. v Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör upphöra med krigsmaterielexport till de krigförande


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:U7 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. v Ockupationen av Irak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla de ekonomiska avtal som ingicks under den första tiden under ockupationen då landet leddes av det s.k. Styrande rådet ska


Utskottsberedning: 2006/07:KU1 2006/07:UU12 2007/08:UU9 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:U257 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:U237 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U237 av Hans Linde m.fl. v Demokratiska fri- och rättigheter i Tjeckien 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige kraftfullt bör protestera hos Tjeckiens regering mot illegaliseringen av det tjeckiska kommunistiska


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U237 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U236 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U236 av Hans Linde m.fl. v En ny Rysslandspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige både som enskild stat och inom EU, FN och OSSE bör verka för att bromsa Natos geopolitiska strävanden. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:U236 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:U235 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U235 av Hans Linde m.fl. v Colombia 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sina kontakter med den colombianska regeringen och i internationella forum bör verka för att den colombianska regeringen uppfyller


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:U235 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:U232 av Marianne Berg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U232 av Marianne Berg m.fl. v Stärkt skydd för mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inkorporering med svensk rätt av vissa MR-konventioner.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2007/08:KU11 2007/08:KU18 2007/08:UU10 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:U232 av Marianne Berg m.fl. (v) (doc, 63 kB)

Motion 2006/07:U228 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U228 av Hans Linde m.fl. v Kvaliteten i biståndet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flyktingmottagandet i framtiden inte ska räknas in i den svenska biståndsramen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:U228 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:U227 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U227 av Hans Linde m.fl. v Israels ockupation av Palestina 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla tänkbara internationella forum bör agera för en självständig palestinsk stat bestående av Västbanken,


Utskottsberedning: 2007/08:UU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2006/07:U227 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:U226 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U226 av Hans Linde m.fl. v Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för att en ny strategi för fred när det gäller ISAF:s närvaro i Afghanistan utformas. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U226 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:U225 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U225 av Hans Linde m.fl. v Den globala könsmaktsordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det ska finnas ett könsperspektiv i samtliga strategier och förslag som läggs fram i kampen mot världsfattigdomen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U225 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2006/07:U224 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U224 av Hans Linde m.fl. v Demokratiska och mänskliga rättigheter i Turkiet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i EU bör verka för att Turkiet innan ett EU-medlemskap visar att de förändringar som genomförts


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U224 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:U210 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U210 av Hans Linde m.fl. v HBT-personers rättigheter i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN-sammanhang bör verka för en FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering på grund av sexuell


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:UU2 2007/08:UU10 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2006/07:U210 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:U223 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U223 av Hans Linde m.fl. v EU:s vapenembargo mot Kina 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i enlighet med det svenska regelverket inte bör exportera krigsmateriel till Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U223 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. c, m, fp, v, mp Internationellt arbete gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges agerande i bilaterala kontakter samt inom internationella organisationer gentemot stater som


Utskottsberedning: 2007/08:UU10 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:U269 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U275 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U275 av Hans Linde m.fl. v Afrikas horn 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sudan 3 4 Eritrea 6 5 Etiopien 9 6 Somalia 11 7 Sammanfattning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2006/07:U275 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2006/07:Ju313 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju313 av Lena Olsson m.fl. v Kriminalpolitiken 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klass och brottslighet 3 4.1 Klass och utsatthet för brott 4 4.2 Kriminaliseringen av fattigdomen 4 4.2.1 Konsekvenserna av nolltolerans 5 4.2.2 Antalet fångar bör


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU7 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ju313 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 87 kB)

Motion 2006/07:U207 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U207 av Hans Linde m.fl. v Fattigdomsbekämpning och kampen för demokrati i Bolivia 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige som enskild stat och som medlem av EU kraftfullt måste understödja bolivianska folkets


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:U207 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 74 kB)
Paginering