Dokument & lagar (25 träffar)

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning angående högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vissa skolfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att betygen bör avskaffas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Motivering I proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om närhetsgaranti i gymnasieskolan. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:71


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:43 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. v Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Motivering Regeringen föreslår att rekryteringsbidraget ska avvecklas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. v Sexualpolitik Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 3 3 Sex på 2000-talet 4 4 Den prioriterade potensen 5 5 Unga kvinnors och mäns sexualitet 6 6 Sexualrådgivning 7 7 Abort 7 8 Omskärelse av pojkar 9 9 10 procent av biståndet


Utskottsberedning: 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UU8 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So374 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. v Den pedagogiska ledaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att rektorsutbildningen ska vara en högskoleutbildning och att ansvarig myndighet ska vara Högskoleverket samt att anordnandet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Sf221 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf221 av LiseLotte Olsson m.fl. v Arbetsskadeförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge socialförsäkringsadministrationen i uppdrag att analysera uppbyggnad och handläggning av arbetsskadeförsäkringen ur


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Sf221 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N293 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N293 av Gunilla Wahlén m.fl. v Villkor för Exportkreditnämnden och Economic Partnership Agreement 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljöpolicyn även ska omfatta projekt under 100 miljoner kronor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:NU10 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:N293 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. v Kunskap om könsmaktsordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan samt i högskoleförordningens examensordningar. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. v Utveckling av förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skollagen bör förtydligas vad gäller kommuners skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:U246 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U246 av Gunilla Wahlén m.fl. v Nedrustning av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ska ansluta sig till Blixkommissionens rekommendationer gällande alla massförstörelsevapen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:U246 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:U245 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U245 av Gunilla Wahlén m.fl. v Förebyggande av väpnad konflikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ska upprätta en handlingsplan för förebyggande av internationella väpnade konflikter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:U245 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:Fö205 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö205 av Gunilla Wahlén m.fl. v Meriteringen av totalförsvarsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Försvarsmakten ska tillsätta en central enhet med uppgift att utveckla den civila meriteringen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2007/08:FöU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fö205 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. v Svenska språket 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till grundlagsfästande av svenskan som officiellt språk liksom av de nationella minoritetsspråkens status. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:U293 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U293 av Gunilla Wahlén m.fl. v Lätta vapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödja en global konvention rörande vapenöverföringar i den riktning som anges av ramverksfördraget rörande internationella vapenöverföringar,


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2 2006/07:UU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:U293 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:N201 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:N201 av Gunilla Wahlén m.fl. v WTO och internationell handel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att utvärderingar och konsekvensanalyser av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter av


Utskottsberedning: 2006/07:NU10 2006/07:UU8 2008/09:UU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:N201 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. v Finansiering av kommunala lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att staten tar över ansvaret för finansieringen av kommunala lärcentrum. Motivering I samband med Kunskapslyftet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. v En sammanhållen lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förlängning av lärarexamen med inriktning mot undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 45 kB)
Paginering