Dokument & lagar (45 träffar)

Motion 2006/07:Sf8 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf8 av Jan Ertsborn fp Vissa regler om ränta i samband med återkrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den ränta som ska betalas om avbetalningsplan eller anstånd föreligger ska motsvara den av Riksbanken fastställda referensräntan med tillägg av två procentenheter. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sf8 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor ska omfattas av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub418 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub318 av Allan Widman fp Pedagogiskt ansvar inom förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreståndare eller pedagogiskt ansvarig chef ska finnas för varje förskola. Motivering Den svenska förskolan har under


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub318 av Allan Widman (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. mp, v, c, fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja HBT-kompetensen inom hälso- och sjukvården. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So384 av Ulf Holm m.fl. (mp, v, c, fp) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Sf252 av Torkild Strandberg och Allan Widman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf252 av Torkild Strandberg och Allan Widman fp Utvisning på grund av brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige. Motivering När en utländsk medborgare begår


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf252 av Torkild Strandberg och Allan Widman (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub301 av Christer Nylander fp EU:s forskningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i EU:s forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra inriktningen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub301 av Christer Nylander (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson fp Läkarutbildning till Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om läkarutbildning förlagd till Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom flera specialiteter.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub287 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson fp Retorik i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka retorikträningen i skolan och undersöka hur skolan lyckas med att lära ut retoriska kunskaper. Motivering Att våga tala inför en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub286 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner fp Förskolegrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det ska vara färre barn per förskolegrupp. Motivering Stora barngrupper har under flera år varit förskolans största kvalitetsproblem.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub274 av Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Litterär kanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en litterär kanon i skolan. Motivering Det finns ett starkt samband mellan skönlitteraturläsning, läsförmåga och elevens


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub260 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén fp Smärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning inom smärta. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rehabiliteringen av smärtpatienter.1


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub259 av Christer Nylander och Anita Brodén (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter fp Villkoren för jobb och företagande på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva Södertörns högskolas universitetsansökan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:Sf249 av Ulf Nilsson och Torkild Strandberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf249 av Ulf Nilsson och Torkild Strandberg fp Flexibla regler för deltidssjukskrivna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om flexibla regler för sjukpenning och sjukersättning. Motivering Ett stort antal människor i


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf249 av Ulf Nilsson och Torkild Strandberg (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sf244 av Jan Ertsborn (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf244 av Jan Ertsborn fp Arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka enligt Fontänhusmodellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om erforderliga regelförändringar så att statliga medel hos Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf244 av Jan Ertsborn (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Sf234 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf234 av Karin Pilsäter fp Underlättande av företagande och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att omvandla delar av företagares föräldrapenning till ersättning för barntillsyn.


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf234 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Sf233 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf233 av Karin Pilsäter fp Företagarnas socialförsäkringsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om företagarnas socialförsäkringsskydd. Motivering Sverige behöver flera företag och flera företagare. Om


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf233 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr244 av Anita Brodén fp Folkrörelsernas och folkbildningens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:KrU10 2006/07:SfU1 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Kr244 av Anita Brodén (fp) (doc, 44 kB)
Paginering