Dokument & lagar (18 träffar)

Proposition 2006/07:133

Regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet Prop. av hemliga tvångsmedel, m.m. 2006/07:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:133 (pdf, 750 kB)

Proposition 2006/07:127

Regeringens proposition 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Prop. 2006/07:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som syftar


Utskottsberedning: 2007/08:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:127 (pdf, 486 kB)

Proposition 2006/07:121

Regeringens proposition 2006/07:121 Dokumentation av muntlig bevisning genom Prop. ljud- och bildupptagning 2006/07:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll År 2005 beslutade riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:121 (pdf, 203 kB)

Proposition 2006/07:107

Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:107 (pdf, 323 kB)

Proposition 2006/07:86

2006/07:86 avsnitt 5 U2006/9726/S U2007/301/S uttalanden elevernas förordningsregleringen gymnasieutbildning. under information U2006/9726/S Skolledarförbund U2007/301/S skolledarförbund.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:86 (pdf, 159 kB)

Proposition 2006/07:91

2006/07:91 förhållanden. 2007. U2005/8751/UH myndighet. ställd. anden. 20 ekonomiska kontakter. projektet. oundgängligen beteende. till. bestämmelse. enlighet ikraftträdande. gångsbestämmelse. beaktansvärda ning. lämnats. rande person. juli Volvo. Leijonram. samverkan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:91 (pdf, 225 kB)

Proposition 2006/07:69

2006/07:69 denna. prövats. genomfört kommunikationssynpunkt. annat. nämnd. och U2006/8833/RS elever prövats. sådana omhändertagandet. lagstiftning. studiero. ordförande. lagrådsremiss. remitterade kan 2007. för 19 två långhelger utbildningsmomentet och överklagandenämndens 400402 emot och inhibition. eller


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:69 (pdf, 349 kB)

Proposition 2006/07:71

2006/07:71 kommunen. 2007. följande omfatta ningen. sökanden. får ställd självkostnad. lägre utbildning. oktober avsnitt och regional utanför eller kostnadsdrivande avtal. ens ningen. skall interkommunal ning. olika mottagning. program fördjupningsblocket. block. utbildningen.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:71 (pdf, 326 kB)

Proposition 2006/07:74

2006/07:74 korruption ser. nens tionsbrott. offentliga ninghet. tiva i dömning. motverka prövning. lingsförfarandet. samma brottsbalken kallade. 11 ordinarie ternrevision. den. tionen. formation. tvätt. upphört. inte. annan. privata åtgärder. rättslig tjänstefel begått ligt ningshälerihäleri dom, nämnda liga


Utskottsberedning: 2006/07:JuU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:74 (pdf, 912 kB)

Proposition 2006/07:66

2006/07:66 uppgifter. delse. handling. sådan 2001/02:FPM110 kopiorna. grundläggande också databrottslighet. uppgifter. 2006:49 brottslighet. skridande. juridiska sonen. artiklarna lemsstatens träffats. lagändringar säkerhetsåtgärd positionen. ning. brottsbalken till är ren. lingar vara 6.2.4. na. av ning.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:66 (pdf, 470 kB)

Proposition 2006/07:43

2006/07:43 1992:1434 uppdraget sammanträden. universitetsforskning U2006/7825/UH nuvarande. sådan mandatperioden eller styrning. mandatperiod följande uppdraget sammanträden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:43 (pdf, 134 kB)

Proposition 2006/07:35

2006/07:35 registret. nämndeman. följande delens skall och yttre tingsrätt, tingsrätt, Ju2006/946/DOM domsagor. kommunen. domsaga. personer. tingsrätt. Stockholms svårtillämpad. församlingsindelningen. postadress. reservforum. sammanträder. behörig finns församlingsindelningen. län församlingar. kommun. reglering.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:35 (pdf, 240 kB)

Proposition 2006/07:33

2006/07:33 ritet. s.k. Schengenavtalet. som 7.2. hålla. lagändring. system. ringar. uppgifter 46, rapporten. ske till Schengens franska. ning. iska m.m. kontroller uppgifter tion. troll. ring. kategorier: och lingar, klarats. bilen. längas. sådana identifiering. nivå. samma artikel fortfarande deståndsansvar.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:33 (pdf, 1009 kB)

Skrivelse 2006/07:18

Regeringens skrivelse 2006/07:18 2006 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2006/07:18 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2006 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU5

Skrivelse 2006/07:18 (pdf, 96 kB)

Skrivelse 2006/07:28

1 Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2006 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2006/07:JuU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2006/07:28 (pdf, 197 kB)

Proposition 2006/07:20

2006/07:20 förstöras. staten. rätt hav norska innehas. förslag dödsbovapen. inneha vapenamnestin. vapenamnesti. behövs över. ammunitionen. skyldig denna polisen. vapenlagen enligt staten, ändamål. Waller.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:20 (pdf, 222 kB)

Proposition 2006/07:17

Regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till Prop. vuxenstuderande 2006/07:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:17 (pdf, 146 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)