Dokument & lagar (23 träffar)

Proposition 2006/07:122

Regeringens proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Regeringens proposition Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Prop. 2006/07:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:CU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:122 (pdf, 4643 kB)

Proposition 2006/07:112

Regeringens proposition 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar Prop. 2006/07:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1987:667 om ekonomiska


Utskottsberedning: 2007/08:CU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:112 (pdf, 385 kB)

Proposition 2006/07:107

Regeringens proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:107 (pdf, 323 kB)

Proposition 2006/07:98

2006/07:98 domstolarna. ande alternativet. kortas. domstolarna. ningsdomstol. förvaltningsdomstol. ärenden.


Utskottsberedning: 2006/07:CU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:98 (pdf, 161 kB)

Proposition 2006/07:86

2006/07:86 avsnitt 5 U2006/9726/S U2007/301/S uttalanden elevernas förordningsregleringen gymnasieutbildning. under information U2006/9726/S Skolledarförbund U2007/301/S skolledarförbund.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:86 (pdf, 159 kB)

Proposition 2006/07:106

Regeringens proposition 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols Prop. behörighet och om erkännande och verkställighet av 2006/07:106 domar på privaträttens område Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:106 (pdf, 475 kB)

Proposition 2006/07:91

2006/07:91 förhållanden. 2007. U2005/8751/UH myndighet. ställd. anden. 20 ekonomiska kontakter. projektet. oundgängligen beteende. till. bestämmelse. enlighet ikraftträdande. gångsbestämmelse. beaktansvärda ning. lämnats. rande person. juli Volvo. Leijonram. samverkan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:91 (pdf, 225 kB)

Proposition 2006/07:70

2006/07:70 tillämpas. pitalandelsån. relse, tidpunkt. brist. redovisning ange och mannarevisor. ange och av tiens tier, skall med. av nats boken, sammanläggningen. andra 6 rats. ment. aktieägarna ma lån relsen. nästa gistreras. bevis, beslutet. ges. håll slutet. företrädesrätt. tillämpas. jas. bevis, beslutet.


Utskottsberedning: 2006/07:CU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:70 (pdf, 1313 kB)

Proposition 2006/07:61

2006/07:61 bostad. allmännyttiga till bostad. bostad. Fi2007/764 gift. hyresmarknad nyttiga upphävs stånd. ske. sökningen en kommunalt lokala segregation vidare. dömning. ningsbegränsningen. principen. stadsverksamhet. regelverk. utdelningsbegräsningens dömning. företag. munernas riskbedömningar. 2007. sade.


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:61 (pdf, 311 kB)

Proposition 2006/07:69

2006/07:69 denna. prövats. genomfört kommunikationssynpunkt. annat. nämnd. och U2006/8833/RS elever prövats. sådana omhändertagandet. lagstiftning. studiero. ordförande. lagrådsremiss. remitterade kan 2007. för 19 två långhelger utbildningsmomentet och överklagandenämndens 400402 emot och inhibition. eller


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:69 (pdf, 349 kB)

Proposition 2006/07:71

2006/07:71 kommunen. 2007. följande omfatta ningen. sökanden. får ställd självkostnad. lägre utbildning. oktober avsnitt och regional utanför eller kostnadsdrivande avtal. ens ningen. skall interkommunal ning. olika mottagning. program fördjupningsblocket. block. utbildningen.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:71 (pdf, 326 kB)

Proposition 2006/07:62

2006/07:62 nadsverk, föreskrifter säkerhet. byggnadsverk nadsverk nad. liga. juni Bilaga Bilaga Husflyttningar Bilaga byggnadsverk m.m. Adolfsson.


Utskottsberedning: 2006/07:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:62 (pdf, 206 kB)

Proposition 2006/07:60

2006/07:60 mynderskap dragsslutande terna. blivit staten. pas. förmögenhetsförhållanden var den. förmögenhetsförhållanden tid. derskap. derskap. äktenskapsförordet texten. europeiska äktenskapsförord. lag. trädandet. makarna texten. handling. senare. snitt bytet. förhållanden borgare. avsnitt speciell skap


Utskottsberedning: 2006/07:CU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:60 (pdf, 452 kB)

Proposition 2006/07:50

2006/07:50 givaren säkringsavtal, skyddsförsäkring, 1975:1410 lydelse. av samt Sverige. försäkringsgivarens sådana ersättning om etablerad försäkringen är ren. Sverige. erinran. lagen lagen territorium. en 2001/02:LU31 EU. försäkring för upp. krångligt. försäkringspremier. 4.4 direktivet 6.2 resultatet ringsavtal.


Utskottsberedning: 2006/07:CU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:50 (pdf, 667 kB)

Proposition 2006/07:48

Regeringens proposition 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen Prop. 2006/07:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2007 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: 2006/07:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:43

2006/07:43 1992:1434 uppdraget sammanträden. universitetsforskning U2006/7825/UH nuvarande. sådan mandatperioden eller styrning. mandatperiod följande uppdraget sammanträden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:43 (pdf, 134 kB)

Proposition 2006/07:34

2006/07:34 årlig ringar brottmålsdomstolen, period. målets 21 kronofogdemyndigheten åtgärden rättningskostnader 7 indragning. målet. gäldenärsutredning ning motsvarande enskilda. balken ningsinsats. fallet. undersökning. enhetlig ringens. har ningar förslag. tioner. ning fordringen. allmänna slag. till egendomen.


Utskottsberedning: 2006/07:CU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:34 (pdf, 402 kB)

Proposition 2006/07:27

2006/07:27 kronor. 1994:1220 följande redovisning. villkor: 2009. 1995:1554 rapport, kronor, kronor, de ner miljoner vinst. ner miljoner vinst. intäkter. lysningar lämnas 1999:1078 redovisningslagen, huvudbokföringen, till nande anläggningstillgångar, sättningstillgångar, pågående skaffningsvärde, valuta, lån.


Utskottsberedning: 2006/07:CU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:27 (pdf, 584 kB)

Proposition 2006/07:32

2006/07:32 meningen. efterlevande ningsförrättning. tagare. partnerskap ningsarbete. kompensation. försäkringsbolag. bodelningen. motsvarande aktualiseras. makens mån. ha 1998:619 skapens efterlevande handen. stort. ÄktB. ersättning. förfluten åtgärden. motsvarande makes rättsgods. avlidnes lydelse. andel. Riksförbund. meningen. efterlevande Lundqvist.


Utskottsberedning: 2006/07:CU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:32 (pdf, 221 kB)

Proposition 2006/07:6

2006/07:6 landen. förhållanden. 1995:450 följande ombudsmannen ombudsmannen paragraf. paragraf. konsumentförhållanden överklagas. ombudsmannen lag, vid holms hos åtagande. 15.1 32005L0029 2005/29/EG. 31998L0006 31999L0044 32004L0027 beslutas. gällande enligt fånga tillåten. annat övervakande hos Regeringskansliet.


Utskottsberedning: 2006/07:CU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:6 (pdf, 993 kB)
Paginering