Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. mp Mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Mäns våld mot och sexuella övergrepp av kvinnor 3 Den förebyggande verksamheten 4 Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor 4 4


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU7 2006/07:SfU7 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Studenternas högskola och arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Studenters ekonomi 4 4.1 Studiemedel 5 4.2 Ersättning vid sjukdom 6 4.3 Ersättning vid arbetslöshet 7 4.4 Försörjningsstöd 7 4.5 Kunskap


Utskottsberedning: 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:CU9 2006/07:SfU1 2006/07:SoU7 2006/07:UbU2 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 102 kB)

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En hållbar, solidarisk och grön bostadspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Solidariska principer för en grön bostadspolitik 4 Folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet 5 Barnets rätt 6 Hållbar samhällsplanering 6 Ett


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU1 2006/07:MJU12 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU13 2006/07:SoU7 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2006/07:C360 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:Ub252 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub252 av Mats Pertoft m.fl. mp Frisök på kommunala gymnasieskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa s.k. frisök för elever som söker kommunala gymnasieskolor i andra kommuner än hemkommunen. Motivering Miljöpartiet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub252 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. mp Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en rätt att omhänderta föremål som tillhör elev samt även en rätt att överklaga detta beslut.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub13 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:So383 av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So383 av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén mp Reproduktiv hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra abortlagen så även barnmorskor bör ges rätt att utföra medicinsk abort och rekvirera/förskriva abortpiller.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:So383 av Gunvor G Ericson och Thomas Nihlén (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Bilden av HBT i läromedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilden av HBT i läromedel. Riksdagens HBT-grupp Riksdagens HBT-grupp är ett tvärpolitiskt nätverk i Sveriges


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub325 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. m, s, fp, mp, kd, c, v Säkerhet på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan. Motivering I FN:s Barnrättskommittés slutrapport


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub306 av Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub306 av Mikaela Valtersson mp Inomhusmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regelbundna kontroller av skolans inre bullernivå, exempelvis i matsalarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub306 av Mikaela Valtersson (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub305 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub305 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Flexibelt studiemedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning bör tillsättas med uppgift att se över hur ett mer flexibelt system för studiestöd kan se ut. Inledning


Utskottsberedning: 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub305 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub304 av Mikaela Valtersson och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub304 av Mikaela Valtersson och Ulf Holm mp Skolan som reklamfri zon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolor ska vara en reklamfri zon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Ub304 av Mikaela Valtersson och Ulf Holm (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub303 av Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub303 av Mikaela Valtersson mp Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning angående ett avskaffande av kårobligatoriet. Motivering Enligt högskolelagen får regeringen meddela föreskrifter om


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub303 av Mikaela Valtersson (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. m, c, fp, v, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Ub299 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub291 av Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub291 av Mikaela Valtersson mp Utomhuspedagogik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av naturskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att definiera naturskolor


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub291 av Mikaela Valtersson (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2006/07:Ub10 av Mats Pertoft och Max Andersson (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub10 av Mats Pertoft och Max Andersson mp Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:43. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:43 att rektor skall kunna


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub10 av Mats Pertoft och Max Andersson (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub263 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub263 av Mats Pertoft m.fl. mp Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår av


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ub263 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:Ub262 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub262 av Karla López m.fl. mp Bättre kunskap i skolan om brott mot mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om elevers kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som har ägt rum i Sverige,


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub262 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub254 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub254 av Mats Pertoft m.fl. mp Elevers rätt, inflytande och integritet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skollagen ska föreskriva att varje skola ska ha ett fungerande representativt forum för elevinflytande.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Ub254 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 55 kB)
Paginering