Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. s Barnens rätt till utvärdering av sin skolsituation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt att utvärdera hela sin skolsituation. Motivering Mycket har hänt i skolan. Utvecklingen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub409 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. s Hälsovård för elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om professionell elevhälsovård. Motivering Hälsotillståndet bland barn och ungdomar har blivit allt sämre under den senaste tioårsperioden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub400 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Läxläsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att avskaffa läxor i skolan. Motivering Läxorna har i dag blivit en klassfråga. Många elever upplever att läxor tvingar dem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub395 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter på skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgifter på skolmat i gymnasieskolan. Motivering Runtom i landet har många kommuner börjat försämra villkoren för unga, vilket vi


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub356 av Margareta Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub356 av Margareta Persson m.fl. s Vetenskapsområdet teknik på Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Högskolan i Jönköping bör tilldelas vetenskapsområdet teknik. Motivering Sverige behöver en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub356 av Margareta Persson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub352 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub352 av Kerstin Andersson m.fl. s Demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans ansvar för att förmedla kunskaper till eleverna om demokrati. Motivering I 2002 års riksdagsval sjönk valdeltagandet bland förstagångsväljare


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub352 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. s Hälsa i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hälsa i skolan. Motivering I dag är fetma och övervikt hos barn en första signal till ohälsa och allvarliga sjukdomar som de kan drabbas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub349 av Marie Nordén m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub341 av Helene Petersson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub341 av Helene Petersson s Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att behålla kårobligatoriet. Motivering Det finns de som förespråkar att kårobligatoriet ska avskaffas. Det motiveras bland annat med hänvisning


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub341 av Helene Petersson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Kooperativt företagande i skolundervisningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skolundervisningen bör främja entreprenörskap av alla slags former även det kooperativa,


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub312 av Helene Petersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub312 av Helene Petersson m.fl. s Nationellt centrum för animation i Eksjö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt centrum för animation i Eksjö. Motivering Hösten 1996 startade Konstfacks animationsutbildning


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub312 av Helene Petersson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av skollagen när det gäller avgifter i grundskolan. Motivering Situationen för barn och ungdomar från fattiga hem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. s Behöriga lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av behöriga lärare. Motivering För att få en bra skola krävs välutbildade lärare. Den nya lärarutbildningen är ett bra instrument


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub399 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. s Villkoren för elevskyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan. Motivering Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag i skolan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub394 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. s Körkortsutbildning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av en trafikantutbildning och en förberedande körkortsutbildning i skolan. Motivering Innehav av körkort är en


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub393 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub384 av Marina Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub384 av Marina Pettersson m.fl. s Simundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det i kursplanen för grundskolan bör införas krav på obligatorisk simundervisning. Motivering I Sverige har i år drunkningsdöden


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub384 av Marina Pettersson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub246 av Helene Petersson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub246 av Helene Petersson s Åtgärdsprogram vid byte av skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på överlämnande av åtgärdsprogram vid byte av skola. Motivering Skolorna arbetar idag hårt för att ge de barn som


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub246 av Helene Petersson (s) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:Ub247 av Helene Petersson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub247 av Helene Petersson s Studiemedel och fribeloppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beräkning av fribeloppet på helår. Motivering Studiemedlen är den viktigaste finansieringskällan för de flesta studerande på


Utskottsberedning: 2006/07:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub247 av Helene Petersson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:Ub340 av Helene Petersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub340 av Helene Petersson m.fl. s Svenska som andraspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheten att utöka rätten till undervisning i svenska som andraspråk att gälla även i förskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub340 av Helene Petersson m.fl. (s) (doc, 38 kB)