Dokument & lagar (51 träffar)

Omröstning 2006/07:KUU1p1 EU:s fördrag

Votering: betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag, förslagspunkt 1 EU:s fördrag Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om EU:s fördrag. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 19 m 80

2007-06-20

Omröstning 2006/07:UbU17p9 Urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet

Votering: betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, förslagspunkt 9 Urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om urvalsgrunder och platsfördelning. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107

2007-06-07

Omröstning 2006/07:UbU17p5 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Votering: betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, förslagspunkt 5 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande behörighet på grund av ålder, arbetslivserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska. Därmed

2007-06-07

Omröstning 2006/07:UbU17p2 Utredning gällande högskolebehörighet

Votering: betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, förslagspunkt 2 Utredning gällande högskolebehörighet Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 1. Datum: 2007-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 4 1 99

2007-06-07

Omröstning 2006/07:UbU17p12 Meritvärdering

Votering: betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, förslagspunkt 12 Meritvärdering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 6 och 2006/07:Ub19 yrkande 8. Datum: 2007-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-06-07

Omröstning 2006/07:UbU17p1 Förslag om avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, förslagspunkt 1 Förslag om avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub17. Datum: 2007-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m 81 0

2007-06-07

Omröstning 2006/07:UbU14p2 Riksdagens tidigare uttalande om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal

Votering: betänkande 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor, förslagspunkt 2 Riksdagens tidigare uttalande om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal Riksdagen bifaller proposition 2006/07:86 punkt 2 och avslår motionerna 2006/07:Ub14 yrkande 1 i denna del, 2006/07:Ub15 yrkande 2 och 2006/07:Ub16 i denna del. Datum:

2007-05-31

Omröstning 2006/07:UbU14p1 Riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan

Votering: betänkande 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor, förslagspunkt 1 Riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan Riksdagen bifaller proposition 2006/07:86 punkt 1 och avslår motionerna 2006/07:Ub14 yrkande 1 i denna del, 2006/07:Ub15 yrkande 1 och 2006/07:Ub16 i denna del. Datum: 2007-05-31

2007-05-31

Omröstning 2006/07:UbU13p2 Förflyttning av elever med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Votering: betänkande 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan, förslagspunkt 2 Förflyttning av elever med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100 såvitt avser 4 kap. 6 och 4 kap. 12 Därmed bifaller riksdagen

2007-05-31

Omröstning 2006/07:UbU13p1 Omhändertagande av föremål som tillhör elever

Votering: betänkande 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan, förslagspunkt 1 Omhändertagande av föremål som tillhör elever Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100 såvitt avser 1 kap. 19-22 och 9 kap. 18 Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:69 i denna

2007-05-31

Omröstning 2006/07:UbU15p1 Frisökning m.m.

Votering: betänkande 2006/07:UbU15 Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.förslagspunkt 1 Frisökning m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:71. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:71. Datum: 2007-05-23

2007-05-23

Omröstning 2006/07:UbU15p2 Närhetsgaranti vid intagning till gymnasieskolan

Votering: betänkande 2006/07:UbU15 Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.förslagspunkt 2 Närhetsgaranti vid intagning till gymnasieskolan Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub11. Datum: 2007-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-05-23

Omröstning 2006/07:UbU10p5 Svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 5 Svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So310 yrkande 4, 2006/07:Ub231 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub273 och 2006/07:A270 yrkandena 36, 38 och 55. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-19

Omröstning 2006/07:UbU10p1 Övergripande frågor om vuxenutbildning

Votering: betänkande 2006/07:UbU10 Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande frågor om vuxenutbildning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub229, 2006/07:Ub339, 2006/07:Ub348, 2006/07:Ub369 och 2006/07:Ub373. Datum: 2007-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-04-19

Omröstning 2006/07:UbU9p4 Utvecklingssamtal

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Utvecklingssamtal Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp 21 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU9p3 Skolmåltider

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Skolmåltider Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 34, 2006/07:Ub309 yrkande 3, 2006/07:Ub362 och 2006/07:Ub427. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU9p1 Yrkesutbildningen

Votering: betänkande 2006/07:UbU9 Gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Yrkesutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub217, 2006/07:Ub365, 2006/07:Ub388 yrkande 1, 2006/07:N343 yrkande 2 och 2006/07:A271 yrkande 6. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p14 Alternativ inom kommunala grundskolor

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 14 Alternativ inom kommunala grundskolor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub212 och 2006/07:Ub253 yrkandena 1-3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 21

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p3 Avgiftsfria måltider

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 3 Avgiftsfria måltider Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 2. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 83 0 0 14 c 24 0 0 5 fp 21 0 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:UbU8p25 Forum för elevinflytande

Votering: betänkande 2006/07:UbU8 Grundskolan, förslagspunkt 25 Forum för elevinflytande Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub254 yrkande 1. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 110 0 19 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp

2007-04-12

Paginering