Dokument & lagar (51 träffar)

Omröstning 2006/07:UbU6p6 Speciella villkor för studiemedel

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 6 Speciella villkor för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr244 yrkande 4, 2006/07:Ub255 yrkande 3, 2006/07:Ub374 och 2006/07:A270 yrkande 37. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-03-22

Omröstning 2006/07:UbU6p3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel (fribeloppet)

Votering: betänkande 2006/07:UbU6 Studiestöd, förslagspunkt 3 Inkomstprövning vid beviljande av studiemedel fribeloppet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 39, 2006/07:Ub247, 2006/07:Ub255 yrkande 4 och 2006/07:Ub329. Datum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, mp Parti

2007-03-22

Proposition 2006/07:91

2006/07:91 förhållanden. 2007. U2005/8751/UH myndighet. ställd. anden. 20 ekonomiska kontakter. projektet. oundgängligen beteende. till. bestämmelse. enlighet ikraftträdande. gångsbestämmelse. beaktansvärda ning. lämnats. rande person. juli Volvo. Leijonram. samverkan.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:91 (pdf, 225 kB)

Proposition 2006/07:69

2006/07:69 denna. prövats. genomfört kommunikationssynpunkt. annat. nämnd. och U2006/8833/RS elever prövats. sådana omhändertagandet. lagstiftning. studiero. ordförande. lagrådsremiss. remitterade kan 2007. för 19 två långhelger utbildningsmomentet och överklagandenämndens 400402 emot och inhibition. eller


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:69 (pdf, 349 kB)

Proposition 2006/07:71

2006/07:71 kommunen. 2007. följande omfatta ningen. sökanden. får ställd självkostnad. lägre utbildning. oktober avsnitt och regional utanför eller kostnadsdrivande avtal. ens ningen. skall interkommunal ning. olika mottagning. program fördjupningsblocket. block. utbildningen.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:71 (pdf, 326 kB)

Proposition 2006/07:43

2006/07:43 1992:1434 uppdraget sammanträden. universitetsforskning U2006/7825/UH nuvarande. sådan mandatperioden eller styrning. mandatperiod följande uppdraget sammanträden.


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:43 (pdf, 134 kB)

Omröstning 2006/07:UbU2p1 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Votering: betänkande 2006/07:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, förslagspunkt 1 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om upphävande av lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, 2. lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, 3. lag

2006-12-14

Omröstning 2006/07:UbU3p2 Lärlingsutbildning

Votering: betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, förslagspunkt 2 Lärlingsutbildning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub355. Datum: 2006-11-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 1 18 m 85 0 1 11

2006-11-29

Omröstning 2006/07:UbU3p1 Återkallande av gymnasiereformen 2007

Votering: betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, förslagspunkt 1 Återkallande av gymnasiereformen 2007 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:871 om ändring i skollagen 1985:1100Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 16 punkt 3

2006-11-29

Proposition 2006/07:17

Regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till Prop. vuxenstuderande 2006/07:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:17 (pdf, 146 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)