Dokument & lagar (103 träffar)

Framställning 2020/21:RS5

Framställning till riksdagen 2020/21:RS5 2019 års riksdagsöversyn Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i regeringsformen RFriksdagsordningen RO och ett antal andra lagar i frågor som gäller riksdagens arbete. Förslagen grundar sig huvudsakligen på de lagförslag som 2019 års riksdagsöversyn


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2021-05-21

Framställning 2020/21:RS5 (pdf, 2064 kB)

Redogörelse 2020/21:RS4

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS4 (pdf, 173 kB)

Redogörelse 2020/21:RS3

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2020 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Riksdagsstyrelsen överlämnar härmed i enlighet med 10 lagen 2011:745 med instruktion för Riksdagsförvaltningen redogörelsen för

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS3 (pdf, 385 kB)

Redogörelse 2020/21:RS1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RS1 (pdf, 1824 kB)

Framställning 2020/21:RS2

Framställning till riksdagen 2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Sammanfattning I framställningen föreslås att 5 lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-11-02

Framställning 2020/21:RS2 (pdf, 280 kB)

Framställning 2019/20:RS2

Framställning till riksdagen 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension Sammanfattning I framställningen föreslås en ändring i lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter som innebär att åldersgränsen för att kunna ta ut ålderspension inom riksdagens pensionssystem höjs från 61 år till 62 år.


Utskottsberedning: 2020/21:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-09-23

Framställning 2019/20:RS2 (pdf, 296 kB)

Redogörelse 2019/20:RS4

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

2020-02-20

Redogörelse 2019/20:RS4 (pdf, 181 kB)

Redogörelse 2019/20:RS3

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2019 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2019.

2020-02-20

Redogörelse 2019/20:RS3 (pdf, 374 kB)

Redogörelse 2019/20:RS1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

2020-02-20

Redogörelse 2019/20:RS1 (pdf, 1509 kB)

Framställning 2019/20:RS7

Framställning till riksdagen 2019/20:RS7 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören Sammanfattning Riksdagsstyrelsen beslutade i oktober 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå bestämmelser om karenstid efter avslutat uppdrag som riksrevisor. Utredarens uppdrag omfattade


Utskottsberedning: 2019/20:KU8
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Framställning 2019/20:RS7 (pdf, 493 kB)

Framställning 2019/20:RS6

Framställning till riksdagen 2019/20:RS6 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation Sammanfattning Myndigheter under riksdagen som tillämpar lagen 2016:1091 om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska inte längre ha rätt till kompensation


Utskottsberedning: 2019/20:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2019/20:RS6 (pdf, 263 kB)

Framställning 2019/20:RS5

Framställning till riksdagen 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur Sammanfattning Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2018 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur samt belysa för- och nackdelar med ett antal uppräknade alternativ.


Utskottsberedning: 2019/20:KU6
Följdmotioner: 1

Framställning 2019/20:RS5 (pdf, 635 kB)

Redogörelse 2018/19:RS4

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser

2019-02-20

Redogörelse 2018/19:RS4 (pdf, 287 kB)

Redogörelse 2018/19:RS1

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 14 februari 2019 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Andreas Norlén M Annelie Karlsson S Karin Enström M talman ordförande Lotta Finstorp

2019-02-18

Redogörelse 2018/19:RS1 (pdf, 1937 kB)

Redogörelse 2018/19:RS3

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2018 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2018.

2019-02-14

Redogörelse 2018/19:RS3 (pdf, 1826 kB)

Redogörelse 2018/19:RS2

Redogörelse till riksdagen 2018/19:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2018 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för

2019-02-14

Redogörelse 2018/19:RS2 (pdf, 4410 kB)

Framställning 2018/19:RS6

Framställning till riksdagen 2018/19:RS6 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter Sammanfattning Riksdagen antog i maj 2018 en ny säkerhetsskyddslag som ersätter den nuvarande säkerhetsskyddslagen 1996:627Den nya säkerhetsskyddslagen 2018:585 träder i kraft den 1 april 2019. I framställningen föreslås


Utskottsberedning: 2018/19:KU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning 2018/19:RS6 (pdf, 451 kB)

Framställning 2018/19:RS5

Framställning till riksdagen 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen övriga lagändringar Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen ROlagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. och lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen. Dessutom föreslås vissa följdändringar


Utskottsberedning: 2018/19:KU14 2018/19:KU33
Riksdagsbeslut (8 förslag): 1 avslag, 7 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning 2018/19:RS5 (pdf, 706 kB)

Framställning 2017/18:RS8

Framställning till riksdagen 2017/18:RS8 EU-arbetet i riksdagen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen RODessutom föreslås en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Förslagen grundar sig på de lagförslag som den parlamentariska EU-kommittén har lämnat


Utskottsberedning: 2018/19:KU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning 2017/18:RS8 (pdf, 632 kB)

Redogörelse 2017/18:RS1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 14 februari 2018 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Urban Ahlin S Håkan Bergman S Berit Högman S talman ordförande Elin Lundgren

2018-02-21

Redogörelse 2017/18:RS1 (pdf, 1126 kB)